Miroslav Sedlák

Narozen: v roce 1913

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SEDLÁK Miroslav

(SD)

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 10.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. bezp., dopr., inform. a živn.-obch.

Návrhy iniciativní:

na povinné očkování proti záškrtu, t. 28.

9, 12. IX. 1946; 8.

na vydání zákona, kterým se mění dekret presidenta republiky č. 114, ze dne 27. X. 1945 o zřízení nových ředitelství pošt a o úpravě obvodu ředitelství pošt v zemi České a Moravskoslezské, t. 141.

15, 16. X. 1946; 13.

zamítnut. 24, 10. XII. 1946; 11.

ve věci urychlení příprav s vydáním osnovy o národním pojištění, t. 145.

15, 16. X. 1946; 13.

zamítnut. 24, 10. XII. 1946; 11.

na vydání zákona o studentském majetku, t. 551.

50, 8. V. 1947; 34.

na poskytnutí rychlé pomoci zemědělcům, sadařům a ovocnářům, postiženým živelní pohromou (krupobitím) na Lhenicku, t. 773.

68, 11. IX. 1947; 20.

na poskytnutí pomoci zemědělcům, postiženým katastrofálním suchem v okrese třeboňském, t. 862.

83, 25. XI. 1947; 30.

na poskytnutí pomoci zemědělcům, postiženým katastrofálním suchem v okrese strakonickém, t. 863.

83, 25. XI. 1947; 30.

na poskytnutí příspěvku na úhradu škod nejtíže suchem postižených zemědělců v politických okresech Čes. Budějovice, Čes. Krumlov, Jindř. Hradec, Kaplice, Písek, Prachatice, Strakonice, Třeboň a Týn n. Vlt., t. 962.

30, 21. I. 1948; 28.

Zpravodajem:

zeměd. výb. zpr. t. 723

(návrh Vilíma a druhů na vydání zákona o převodu vlastnictví majetku hlubocké větve Schwarzenbergů na zemi Českou).

65, 10. VII. 1947; 3.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o poště (poštovní zákon), (t. 204).

20, 7. XI. 1946; 8.

o zákonu o provedení knihovního pořádku stran konfiskovaného nepřátelského majetku a o úpravě některých právních poměrů vztahujících se na přidělený majetek (t. 563).

50, 8. V. 1947; 13.

o zákonu o opatřeních proti neoprávněnému přechodu státních hranic (t. 613).

55, 29. V. 1947; 10.

o zákonu, jímž se zřizuje Československy ústav práce (t. 661).

59, 24. VI. 1947; 6.

o zákonu o sjednocení některých předpisů o platových a služebních poměrech státních a jiných veřejných zaměstnanců (t. 703).

64, 3. VII. 1947; 17.

Věcná poznámka:

za rozpravy o zákonu o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání (t. 676): odpovídá na řeč posl. Hořínka v téže věci.

60, 25. VI. 1947; 22.

Naléhavá interpelace:

ve věci zřízení vzorného pokusného statku z Nového Dvora u Drahýšky u Jindřichova Hradce,

t. 876. 83, 25. X. 1947; 30.

odpov. t. 930. 88, 17. XII. 1947; 73.

ve věci Jihočeského národního divadla v Čes. Budějovicích,

t. 985. 92, 3. II. 1948; 15.

odpov. t. 1042. 94, 10. III. 1948; 13.

Interpelace:

ve věci provádění ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 2. VIII. 1945, č. 33 Sb. o úpravě československého státního občanství,

t. 2. 3, 8. VII. 1946; 25.

odpov. t. 153. 15, 16. X. 1946; 13.

ve věci zrušení platnosti nařízení říšského protektora č. 263/1941,

t. 34. 9, 12. IX. 1946; 8.

odpov. t. 228. 21, 20. XI. 1946; 9.

ve věci zvýšení příjmové hranice rozhodné pro přiznání studijních stipendií,

t. 130. 15, 16. X. 1946; 12.

odpov. t. 347. 33, 29. I. 1947; 19.

ve věci uvolňování částek z vázaných účtů živitelů rodin studujících příslušníků,

t. 131. 15, 16. X. 1946; 12.

odpov. t. 312. 33, 29. I. 1947; 17.

ve věci potrestání vinníků nezákonných voleb do místního národního výboru ve Vodňanech,

t. 163. 17, 24. X. 1946; 32.

odpov. t. 337. 33, 29. I. 1947; 19.

ve věci přiznání výhod pohraničních okresů okresu Třeboň,

t. 164. 17, 24. X. 1946; 32.

odpov. t. 365. 35, 12. II. 1947; 14.

ve věci dobrovolného upuštění od vrchnostenského vnucovacího závazku z r. 1817 převzatého správou státních rybníků v Třeboni proti občanstvu města Lomnice n. Lužnicí,

t. 165. 17, 24. X. 1946; 32.

odpov. t. 366. 35, 12. II. 1947; 14.

ve věci likvidace válečného trofejního skladu automobilových součástí automobilů a pneumatik v Jindřichově Hradci,

t. 166. 17, 24. 1946; 32.

odpov. t. 303. 33, 29. I. 1947; 17.

ve věci vyřešení otázky kompetence správy veřejných dopravních prostředků ve městech na celém území státu,

t. 177. 20, 7. XI. 1946; 15.

odpov. t. 302. 33, 29. I. 1947; 17.

ve věci urychleného přestěhování průmyslových podniků do nouzových a zanedbaných krajů,

t. 179. 19, 6. XI. 1946; 24.

odpov. t. 378. 35, 12. II. 1947; 14.

ve věci stavby vodovodu ve Volyni,

t. 210. 21, 20. XI. 1946; 9.

odpov. t. 401. 38, 5. III. 1947; 22.

ve věci přídělu drobných selských lesů osídlencům v pohraničí,

t. 211. 21, 20. XI. 1946; 9.

odpov. t. 431. 38, 5. III. 1947; 23.

ve věci přídělu hospodářských strojů z vyklizeného prostoru vojenského tábora střelnice na Šumavě,

t. 362. 33, 29. I. 1947; 19.

odpov. t. 534. 49, 7. V. 1947; 12.

ve věci přiznání 33% slevy na čs. státních drahách zaměstnancům samosprávných sborů a všem veřejným zaměstnancům,

t. 631. 56, 10. VI. 1947; 81.

odpov. (netištěna) 73, 30. IX. 1947; 29.

Dotazy:

ve věci dopravy strojů na Slovensko (D 12).

15, 16. X. 1946; 13.

odpov. 32, 20. XII. 1946; 53.

ve věci osudu tiskárenských strojů zabavených v železničním transportu na Hluboké n. Vlt. (D 13).

15, 16. X. 1946; 13.

odpov. 23, 22. XI. 1946; ve schůzi nehlášeno.

ve věci rozdělení 40 q uhlí v železniční stanici Suchdole n. L. (D 15).

17, 24. X. 1946; 33.

odpov. 32, 20. XII. 1946; 53.

ve věci umístění učňovského domova Péče o mládež v Čes. Budějovicích (D 19).

19, 6. XI. 1946; 25.

ve věci přídělu lesů v Slepičích horách a rybníků čížkrajických u Klení a v Hrádku městu Trhovým Svinům (D 20).

19, 6. XI. 1946; 25.

odpov. 33, 29. I. 1947; 20.

ve věci činnosti dr Karla Kupky, tajemníka Ústavu slovanských studií v Paříži (D 22).

19, 6. XI. 1946; 25.

ve věci oprávnění železniční správy k reservování části pododdílu železničního vozu pro poslance a jiné úkoly státního zájmu (D 42).

41, 19. III. 1947; 53.

odpov. 62, 1. VII. 1947; 21.

ve věci uvolnění vázaných částek získaných dobrovolnými sbírkami pro občany města Mirotic a věnovaných na výstavbu jejich domovů postižených válkou (D 46).

44, 28. III. 1947; 19.

odpov. 59, 24. VI. 1947; 25.

ve věci zřízení letecké linky Praha-České Budějovice (D 57).

56, 10. VI. 1947; 82.

odpov. 68, 11. IX. 1947; 22.

ve věci zastřelení partyzána Františka Koláčka v Milevsku, dále pak ve věci osudu majetku zabaveného partyzánskou skupinou v Klučenicích, zastřelení českého řidiče autobusu, jakož i osudu majetku svezeného toutéž partyzánskou skupinou (D 71).

62, 1. VII. 1947; 21.

odpov. 69, 12. IX. 1947; 11.

ve věci geologického průzkumu jižních Čech a hospodářského využití výsledku těchto průzkumů (D 82).

68, 11. IX. 1947; 21.

odpov. 84, 10. XII. 1947; 22.

ve věci zřízení krajské telefonní ústředny v Č. Budějovicích (D 143).

83, 25. XI. 1947; 33.

odpov. 84, 10. XII. 1947; 22.

ve věci podpor vyplácených postiženým občanům v obci Mnichov, Skály a Katovice na Strakonicku (D 144).

83, 25. XI. 1947; 33.

odpov. 87, 16. XII. 1947; 87.

ve věci zřízení státní vyšší nástavkové školy rybářské ve Vodňanech (D 145).

83, 25. XI. 1947; 33.

ve věci odměn při odhadu konfiskovaných motorový vozidel (D 146).

83, 25. XI. 1947; 33.

odpov. 103, 14. IV. 1948; 82.

ve věci insultace a ztýrání Antonína Kaspera v Jindřichově Hradci příslušníky partyzánské skupiny z Hradiště u Nové Bystřice dne 14. X. 1947 (D 149).

83, 25. X. 1947; 33.

ve věci zřízení autobusového spojení České Budějovice-Třeboň-Jindřichův Hradec (D 150).

83, 25. XI. 1947; 33.

ve věci stavby železniční trati České Budějovice-Třeboň-Jindřichův Hradec-Brno v pětiletém hospodářském plánu (D 151).

83, 25. XI. 1947; 33.

ve věci plnění programu vlády dvouletého plánu o pomoci hospodářsky slabým krajům (D 153).

83, 25. XI. 1947; 33.

ve věci uvolnění textilií pro zemědělce (D 163).

83, 25. XI. 1947; 34.

odpov. 90, 21. I. 1948; 30.

ve věci vydání vládního nařízení k § 5 zák. č. 108/45 Sb. a zák. č. 12/45 Sb. o sepsání a vypořádání závazků za zkonfiskovaným majetkem (D 168).

84, 10. XII. 1947; 21.

ve věci převodu na majetku čs. reemigrantů z maďarisované části Rumunska (D 169).

84, 10. XII. 1947; 221.

odpov. 90, 21. I. 1948; 31.

ve věci využití lignitového dolu "Jaroslav" v Ujezdci u Čičenic v souvislosti s plněním dvouletého plánu (D 170).

84, 10. XII. 1947; 21.

ve věci opatření dobytka, krmiva a osiva pro osídlence-reemigranty, osidlující zpustošená hospodářství (D 171).

84, 10. XII. 1947; 21.

odpov. 90, 21. I. 1948; 31.

ve věci uvolnění textilií z konfiskačných podstat, jakož i neprodejného zboží, původně určeného exportu (D 172).

84, 10. XII. 1947; 21.

odpov. 90, 21. I. 1948; 31.

ve věci údržby čekárny na zastávce Velešín-městys (D 177).

84, 10. XII. 1947; 22.

odpov. 92, 3. II. 1948; 16.

ve věci dosavadních poměrů v našem pohraničí (D 178).

84, 10. XII. 1947; 22.

ve věci elektrisací obcí (D 184).

85, 11. XII. 1947; 88.

odpov. 94, 10. III. 1948; 12.

ve věci rozdělení 500 milionů Kčs zemědělcům postiženým suchem (D 185).

85, 11. XII. 1947; 88.

odpov. 94, 10. III. 1948; 12.

ve věci navrácení nadbytečných sil z administrativy do výroby (D 186).

85, 11. XII. 1947; 88.

odpov. 90, 21. I. 1948; 31.

ve věci přídělu rybníků obci Nová Bystřice z konfiskovaného velkostatku Körn v Nové Bystřici (D 204).

90, 21. I. 1948; 30.

odpov. 94, 10. III. 1948; 12.

ve věci pomoci hospodářsky slabým krajům jejich vypuštěním z platební povinnosti do intervenčního fondu (D 214).

90, 21. I. 1948; 30.

ve věci úlev na svršky a bytová zařízení prodaná z konfiskátů bývalým politickým vězňům a pozůstalým ve vnitrozemí (D 215).

90, 21. I. 1948; 30.

ve věci zrušení dvou středních škol v Čes. Budějovicích (D 216).

90, 21. I. 1948; 30.

ve věci náhrad za znárodněné majetky nesporně československých občanů (D 253).

94, 10. III. 1948; 11.

Dotazy podle § 65 j. ř.:

ve věci odklizení vojenského kořistného materiálu.

83, 25. XI. 1947; 17.

odpov. 18.

ve věci unikání národních hodnot při zahraničním obchodu, jakož i ve věci praxe v povolovací sekci ministerstva zahraničního obchodu.

84, 10. XII. 1947; 9.

odpov. 9.

ve věci doplnění svého dotazu z 24. XI. 1924 o unikání hodnot do zahraničí a o činnosti povolovací sekce ministerstva zahraničního obchodu.

90, 21. I. 1948; 6.

odpov. 6.

ve věci odhalení skupiny zrádců v Čechách podle úřední zprávy ze dne 17. XI. 1947.

90, 21. I. 1948; 6.

odpov. 6.

ve věci přídělu lesů osídlencům.

91, 22. I. 1948; 6.

odpov. 6.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. soud v Čes. Budějovicích (přečin proti bezpečnosti cti podle § 2 zák. č. 108/33 Sb.).

9, 12. IX. 1946; 8.

zpr. t. 123; zprav. dr Šíp; nevydán.

14, 3. X. 1946; 12.

okr. soud v Čes. Krumlově

(přestupek podle § 431 tr. z.)

17, 24. X. 1946; 33.

zpr. t. 331; zprav. dr. Klimek; nevydán.

34, 30. I. 1947; 11.ISP (příhlásit)