Antonín Zmrhal

Narozen: v roce 1882
Zemřel: v roce 1954

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ZMRHAL Antonín

KSČ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 6.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. úst.

Jmenován ministrem vnitřního obchodu 2. VII. 1946.

3, 8. VII. 1946; 10.

Zproštěn úřadu ministra 3. XII. 1947.

84, 3. XII. 1947; 4.ISP (příhlásit)