Josef Ševčík

Narozen: v roce 1906

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŠEVČÍK Josef

(ČS)

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 12.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. osidl. a zásob.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o úpravě vlastnictví k zemědělské půdě, t. 717.

64, 3. VII. 1947; 64.

na poskytnutí rychlé pomoci zemědělcům postiženým živelní pohromou (krupobitím) obcí okresu přeštického, t. 755.

68, 11. IX. 1947; 19.

na poskytnutí úhrady škod způsobených krupobitím a živočišnými škůdci v obcích okresu plánického a klatovského, t. 910.

84, 10. XII. 1947; 21.

Zpravodajem:

zásob. výb. zpr. t. 749

(zákon o úpravě některých poměrů v průmyslu cukrovarském).

67, 11. VII. 1947; 81.

doslov 99.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. výživy V. Majera a min. zemědělství J. Ďuriše z 11. IX. 1947 o zásobovací situaci.

71, 17. IX. 1947; 63.

o státním rozpočtu pro rok 1948 (t. 908), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 30. X. 1947.

88, 17. XII. 1947; 5.

Věcná poznámka:

za rozpravy o zákonu o revisi první pozemkové reformy (t. 744): reaguje na řeč posl. Nepomuckého v téže věci.

67, 11. VII. 1947; 14.

Naléhavá interpelace:

ve věci nebezpečného rozšíření kůrovcové pohromy v lesích západních Čech,

t. 840. 78, 23. X. 1947; 30.

odpov. t. 887. 84, 10. XII. 1947; 19.

ve věci zajištění osiva a sadby pro jaro 1948,

t. 850. 81, 30. X. 1947; 71.

odpov. t. 893. 84, 10. XII. 1947; 19.

Interpelace:

ve věci vyměřování dávky z majetkového přírůstku a dávky z majetku,

t. 281. 32, 20. XII. 1916; 53.

odpov. t. 420. 38, 5. III. 1947; 22.

ve věci přídělu uhlí pro zemědělce v období 1946/47,

t. 411. 38, 5. III. 1947; 22.

odpov. t. 616. 55, 29. V. 1947; 30.

ve věci politické persekuce v úřadě ministerstva zemědělství,

t. 687. 62, 1. VII. 1947; 21.ISP (příhlásit)