Julius Firt

Narozen: v roce 1897
Zemřel: v roce 1979

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

FIRT Julius

(ČS)

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 11.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. rozp., stál., úst. a zahr.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o organisaci peněžnictví, t. 740.

67, 11. VII. 1947; 128.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 260

(státní rozpočet republiky Československé a finanční zákon na rok 1947).

25, 11. XII. 1946; 2.

doslov 29, 14. XII. 1946; 18.

rozp. výb. zpr. t. 908

(státní rozpočet republiky Československé a finanční zákon na rok 1948).

85, 11. XII. 1947; 4.

doslov 88, 17. XII. 1947; 68.

doporučuje přijetí resolucí 72.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se zřizuje Společnost pro obnovu Lidic (t. 71).

10, 13. IX. 1946; 5.

o prohlášení min. výživy V. Majera a min. zemědělství J. Ďuriše z 11. IX. 1947 o zásobovací situaci.

70, 16. IX. 1947; 6.

Naléhavá interpelace:

ve věci úpravy našeho bankovnictví, t. 666.

59, 24. VI. 1947; 24.

odpov. t. 737. 66, 10. VII. 1947; 45.

Interpelace:

ve věci poskytnutí bezúročného odkladu placení daně výdělkové a důchodové, vyměřované podle zákona č. 227/36 Sb. z majetkové podstaty, zmenšené ztrátou vzniklou následky válečných škod a ve věci odčitatelnosti položky při výpočtu zdanitelného zisku prokázané válečné ztráty na obchodním jmění provozním,

t. 407. 38, 5. III. 1947; 22.

odpov. t. 599. 54, 28. V. 1947; 12.ISP (příhlásit)