Emil Vojanec

Narozen: v roce 1899

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

VOJANEC Emil

L

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 14.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. bezp., inkompat. (náhr.), kontr. dvoulet., soc.-pol. a soc.-zdrav.

Zvolen provisorně pořadatelem ústavodárného Národního shromáždění

1, 18. VI. 1946; 20.

Zvolen definitivně pořadatelem ústavodárného Národního shromáždění

8, 18. VII. 1946; 9.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o prozatímní úpravě zkoušek na právnických fakultách, t. 414.

36, 13. II. 1947; 24.

na vydání zákona o změně a doplnění zákona z 13. XII. 1945, č. 159 Sb., o zvláštním přídavku státním a někt. jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům státních odpočivných (zaopatřovacích) platů, t. 423.

38, 5. III. 1947; 23.

na změnu a doplnění zákona z 13. XII. 1945, č. 154 Sb., o rodinných přídavcích pro případ nemoci, t. 424.

38, 5. III. 1947; 23.

na vydání zákona o změně a doplnění zákona z 13. XII. 1945, č. 159 Sb., o zvláštním přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům státních odpočivných (zaopatřovacích) platů, t. 451.

41, 19. III. 1947; 52.

na vydání zákona, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 3. VII. 1947, č. 139 Sb., o rozdělení pozůstalostí se zemědělskými podniky a o zamezení drobení zemědělské půdy, t. 880.

83, 25. XI. 1947; 33.

na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon ze dne 30. I. 1920, č. 82 Sb., o úpravě právních poměrů domovníků a nahrazuje zákonem novým, t. 878.

84, 10. XII. 1947; 19.

Návrhy pozměňovací:

k t. 1190. 108, 28. IV. 1948; 21.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 29

(zákon o mimořádných opatřeních bytové péče).

8, 18. VII. 1946; 9.

soc.-pol. výb. zpr. t. 490

(návrh Zápotockého, E. Erbana, Vandrovce, Vojance, Zupky, Jury, A. Klimenta, Kubáta, Sovy a druhů na změnu a doplnění zákona ze dne 13. XII. 1945, č. 154 Sb., o rodinných přídavcích někt. osob pojištěných pro případ nemoci).

46, 2. IV. 1947; 3.

soc.-zdrav výb. zpr. t. 1125.

(zákon, jímž se mění a doplňuje zákon o úpravě svátkového práva).

102, 7. IV. 1948; 12.

prům. a živn.-obch. výb. zpr. t. 1190

(zákon o znárodnění obchodních podniků s 50 nebo více činnými osobami).

107, 27. IV. 1948; 19.

doslov 108, 28. IV. 1948; 21.

oprava tisk. chyb 23.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády K. Gottwalda z 8. VII. 1946 o programu vlády.

6, 11. VII. 1946; 8.

o zákonu o hornickém pensijním pojištění (t. 441).

39, 6. III. 1947; 29.

o prohlášení min. průmyslu B. Laušmana z 23. X. 1947 o všech oborech průmyslu a jeho výsledcích v dvouletém hospodářském plánu.

81, 30. X. 1947; 47.

o státním rozpočtu pro rok 1948 (t. 908), skup. kul. a soc., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 30. X. 1947.

87, 16. XII. 1947; 31.

o zákonu o národním pojištění (t. 1144).

103, 14. IV. 1948; 35.

o úst. zákonu: Ústava Československé republiky (t. 1227).

112, 7. V. 1948; 39.

Naléhavá interpelace:

ve věci uvolnění vázaných vkladů drobných živnostníků, podnikatelů a zemědělců na výplatu vánočního příspěvku jejich zaměstnancům,

t. 904. 84, 10. XII. 1947; 21.

odpov. t. 996. 92, 3. II. 1948; 19.

Interpelace:

ve věci státních podpor pro přestárlé,

t. 14. 7, 17. VII. 1946; 17.

odpov. t. 146. 15, 16. X. 1946; 13.

ve věci srážení daně z mezd a platů za práci přes čas a proplácených dovolených,

t. 22. 7, 17. VII. 1946; 17.

odpov. t. 161. 17, 27. X. 1946; 33.ISP (příhlásit)