JUDr. Štefan Kočvara

Narozen: v roce 1896
Zemřel: v roce 1973

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KOČVARA Štefan, JUDr.

(SSO)

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 5.

Volba verifikována 83, 25. XI. 1947; 3.

Byl členem výb. stál., úst.-práv., úst., verifik. a zahr.

Jmenován náměstkem předsedy vlády 24. XI. 1947.

84, 10. XII. 1947; 3.

Zproštěn úřadu náměstka předsedy vlády 25. II. 1948.

94, 10. III. 1948; 3.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o ústavním výboru ústavodárného Národního shromáždění, t. 140.

15, 16. X. 1946; 12.

na vydanie ústavného zákona o Najvyššom kontrolnom úrade, t. 268.

30, 18. XII. 1946; 43.

Návrhy pozměňovací:

t. 540. 54, 28. V. 1947; 7.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 107.

(zákon o uznaní rozhodnutí v manželských veciach, vydaných súdmi lebo úradmi v cudzine, v oblasti československého právneho poriadku).

14, 3. X. 1946; 5.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o ústavním výboru ústavodárného Národního shromáždění (t. 156).

16, 17. X. 1946; 8.

o státním rozpočtu pro rok 1947 (t. 260), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 22. XI. 1946; mluví o Demokratické straně na Slovensku.

27, 12. XII. 1946; 27.

o prohlášení min. spravedlnosti Dr. P. Drtiny z 29. V. 1947 o činnosti a výsledcích retribučního zákona.

57, 11. VI. 1947; 26.ISP (příhlásit)