Jan Sova

Narozen: v roce 1911

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SOVA Jan

L

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 14.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. bran., inkompat., prům., soc.-pol., stál. (náhr.) a úsp. kom. (náhr.).

Zvolen provisorně zapisovatelem ústavodárného Národního shromáždění.

1, 18. VI. 1946; 19.

Zvolen definitivně zapisovatelem ústavodárného Národního shromáždění.

8, 18. VII. 1946; 8.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o změně a doplnění zákona z 13. XII. 1945, č. 159 Sb., o zvláštním přídavku státním a někt. jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům státních odpočivných (zaopatřovacích) platů, t. 423.

38, 5. III. 1947; 23.

na změnu a doplnění zákona z 13. XII. 1945, č. 154 Sb., o rodinných přídavcích pro případ nemoci, t. 424.

38, 5. III. 1947; 23.

na vydání zákona o změně a doplnění zákona z 13. XII. 1945, č. 159 Sb., o zvláštním přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům státních odpočivných (zaopatřovacích) platů, t. 451.

41, 19. III. 1947; 52.

Návrhy pozměňovací:

k t. 1188. 108, 28. IV. 1948; 20.

Zpravodajem:

soc. pol. výb. zpr. 215

(protokol, uzavřený mezi Československou republikou a královstvím Rumunským o transferu osob české a slovenské národnosti, podepsaný v Bukurešti dne 10. VII. 1946).

21, 20. XI. 1946; 6.

soc.-pol. výb. zpr. t. 898

(zákon, jímž se stanoví nová lhůta k podání žádostí podle § 6 zákona ze dne 13. února 1946, č. 33 Sb., o odčinění některých křivd způsobených českému pracujícímu dorostu).

89, 18. XII. 1947; 48.

soc.-pol. výb. zpr. t. 1025

(vl. návrh smlouvy mezi republikou Československou a republikou Francouzskou o vojenských zaopatřovacích platech pro případ úmrtí nebo invalidity, obětem války z r. 1939 až 1945, podepsané v Paříži dne 1. XII. 1947).

97, 17. III. 1948; 6.

rozp. výb. zpr. t. 1188

(zákon o organisaci velkoobchodní činnosti a o znárodnění velkoobchodních podniků).

107, 27. IV. 1948; 10.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o úpravě svátkového práva (t. 298).

32, 20. XII. 1946; 33.

a zákonu o národním pojištění (t. 1144).

103, 14. IV. 1948; 66.

Interpelace:

ve věci srážení daně z mezd a platů za práci přes čas a proplácených dovolených,

t. 22. 7, 17. VII. 1946; 17.

odpov. t. 161. 17, 24. X. 1946; 33.

Dotazy:

ve věci obsazení úřadu ochrany práce v Trutnově (D 23).

20, 7. XI. 1946; 15.

odpov. 33, 29. I. 1947; 20.

ve věci zřízení okresního úřadu ochrany práce v Mostě (D 97).

75, 14. X. 1947; 9.

odpov. 833, 25. XI. 1947; 34.

ve věci poskytnutí slev při prodeji bytového zařízení reemigrantům (D 136).

81, 30. X. 1947; 72.

odpov. 84, 10. XII. 1947; 22.

ve věci zajištění lékařů pro pohraničí (D 217).

90, 2. I. 1948; 30.ISP (příhlásit)