Josef Štětka

Narozen: v roce 1885
Zemřel: v roce 1963

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŠTĚTKA Josef

KSČ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 8.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. im., inic., inkompat., rozp., stál. (náhr.), úsp. kom. a úst.-práv.

Zvolen provisorně zapisovatelem ústavodárného Národního shromáždění

1, 18. VI. 1946; 19.

Zvolen definitivně zapisovatelem ústavodárného Národního shromáždění

8, 18. VII. 1946; 8.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o jednacím řádu ústavodárného Národního shromáždění, t. 537.

49, 7. V. 1947; 11.

na poskytnutí rychlé pomoci zemědělcům, postiženým živelní pohromou, suchem a krupobitím v okrese příbramském, t. 791.

68, 11. IX. 1947; 22.

na poskytnutí pomoci zemědělcům, postiženým katastrofálním suchem v okrese berounském, t. 805.

72, 18. IX. 1947; (viz 78, 23. X. 1947; 31).

na poskytnutí pomoci zemědělcům, postiženým katastrofálním suchem v okrese hořovickém, t. 811.

73, 30. IX. 1947; 28.

na vydání zákona, jímž se upravují některé otázky trestního řízení správního v oboru vyživovacím, zásobovacím a cenovém, t. 1201.

108, 28. IV. 1948; 42.

Návrhy pozměňovací:

k t. 540. 54, 28. V. 1947; 7.

k t. 858. 82, 31. X. 1947; 39.

Návrhy resoluční:

k t. 185. 18, 25. X. 1946; 36.

Zpravodajem:

im. výb. zpr. t. 187

(im. V. Tichého). 20, 7. XI. 1946; 13.

rozp. výb. zpr. t. 495

(návrh Zápotockého, E. Erbana, Vandrovce, Vojance, Zupky, Jury, A. Klimenta, Kubáta, Sovy a druhů na vydání zákona o změně a doplnění zákona z 13. XII. 1945, č. 159 Sb., o zvlášt. přídavku státním a někt. jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům státních odpočivných [zaopatřovacích] platů).

46, 2. IV. 1947; 8.

im. výb. zpr. t. 608

(im. dr Rozehnala). 55, 29. V. 1947; 28.

rozp. výb. zpr. t. 933

(zákon o jednorázovém mimořádném vánočním přídavku poživatelům státních starobních podpor pro rok 1947).

89, 18. XII. 1947; 9.

rozp. výb. zpr. t. 920

(zákon o služebním příjmu a mzdě státních. a některých jiných veřejných zaměstnanců, povolaných k presenční službě, nebo vojenskému výcviku v některých nástupních termínech).

89, 18. XII. 1947; 46.

im. výb. zpr. t. 1073

(im. dr F. Hodži). 98, 18. III. 1948; 24.

im. výb. zpr. t. 1132 (za V. Davida)

(im. dr M. Bugára). 102, 7. IV. 1948; 36.

im. výb. zpr. t. 1136

(im. dr L. Novotného). 102, 7. IV. 1948; 38.

im. výb. zpr. t. 1134 (za V. Davida)

(im. dr J. Bugára). 102, 7. IV. 1948; 40.

im. výb. zpr. t. 1180

(im. dr L. Novotného). 108, 28. IV. 1948; 38.

im. výb. zpr. t. 1181

(im. J. Nermutě). 108, 28. IV. 1948; 39.

im. výb. zpr. t. 1182

(im. J. Nermutě). 108, 28. IV. 1948; 40.

rozp. výb. zpr. t. 1219

(zákon o organisaci a znárodnění cestovních kanceláří).

110, 5. V. 1948; 12.

im. výb. zpr. t. 1229

(im. A. Hořínka a dr A. Rozehnala).

111, 6. V. 1948; 21.

im. výb. zpr. t. 1230

(im. V. Bolena). 111, 6. V. 1948; 21.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1947 (t. 260), a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 22. XI. 1947.

25, 11. XII. 1946; 39.ISP (příhlásit)