Antonín Podzimek

Narozen: v roce 1915

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PODZIMEK Antonín

KSČ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 8.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. kult. a inform., osidl., prům. a techn.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí rychlé pomoci zemědělců postiženým živelní pohromou (krupobitím) obcí okresu žlutického, t. 44.

9, 12. IX. 1946; 8.

Zpravodajem:

techn. výb. zpr. t. 526

(zákon o právu stavby). 48, 6. V. 1947; 2.

osidl. výb. zpr. t. 823

(zákon o poplatkových úlevách při úpravě právních poměrů přestěhovalců, přistěhovalců a někt. jiných osob).

76, 15. X. 1947; 3.

Interpelace:

ve věci vydání směrnic ke sjednání právní jistoty v konfiskovaném lázeňském majetku,

t. 678. 60, 25. VI. 1947; 45.

odpov. t. 768. 68, 11. IX. 1947; 19.

ve věci rozšiřování nepravdivých letáků v okrese podbořanském,

t. 684. 60, 25. VI. 1947; 45.

odpov. (netištěna). 74, 1. X. 1947; 18.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. soud v Chebu (zločin podle § 101 tr. z.)

9, 12. IX. 1946; 8.

zpr. t. 455; zprav. dr Rozehnal za dr Zibrína; nevydán.

43, 21. III. 1947; 24.

okr. soud v Bečově n. Teplou

(přestupek podle §§ 1, 2 a 3 zák. č. 108/1933 Sb. na ochranu cti).

83, 25. XI. 1947; 35.

zpr. t. 946; zprav. J. Horváth; nevydán.

91, 22. I. 1948; 14.ISP (příhlásit)