PhDr. Július Špánik

Narozen: v roce 1912

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŠPÁNIK Július, PhDr.

SSO

Slib vykonal 1, 18. VI. 946; 5.

Volba verifikována 83, 25. XI. 1947; 3.

Byl členem výb. inform., kult., úst. a zahr.

Zvolen provisorně zapisovatelem ústavodárného Národního shromáždění

1, 18. VI. 1946; 19.

Zvolen definitivně zapisovatelem ústavodárného Národního shromáždění

8, 18. VII. 1946; 8.

Návrhy pozměňovací:

k t. 1109. 101, 25. III. 1948; 15.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 77

(obchodní dohoda mezi republikou Československou a královstvím Afganistanským, podepsaná 21. X. 1937 v Berlíně a uvedená v proz. platnost vlád. vyhláškou z 21. XII. 1937, č. 45 Sb. z r. 1938).

13, 2. X. 1946; 11.

zahr. výb. zpr. t. 832 (za dr Hodžu)

(ústavní zákon o mírové smlouvě mezi Mocnostmi spojenými a sdruženými a Maďarskem).

75, 14. X. 1947; 3.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1947 (t. 260), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 22. XI. 1946.

27, 12. XII. 1946; 9.ISP (příhlásit)