Václav Kolařík

Narozen: v roce 1902

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KOLAŘÍK Václav

ČS

Nastoupil po resign. JUDr M. Horákové.

Slib vykonal 113, 8. V. 1948; 3.ISP (příhlásit)