JUDr. Jaromír Berák

Narozen: v roce 1902
Zemřel: v roce 1964

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BERÁK Jaromír, JUDr.

L

Nastoupil za resign. Msgre Dr. Jana Šrámka.

Slib vykonal 101, 25. III. 1948; 5.

Volba verifikována 105, 16. IV. 1948; 4.

Byl členem výb. kontr. dvoulet. a rozp.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, jímž se upravují některé otázky trestního řízení správního v oboru vyživovacím, zásobovacím a cenovém, t. 1201.

108, 28. IV. 1948; 42.

Návrhy doplňovací:

k t. 1187. 108, 28. IV. 1948; 19.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 1187

(zákon o znárodnění některých dalších průmyslových a jiných podniků a závodů a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků).

107, 27. IV. 1948; 13.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o národním pojištění (t. 1144).

103, 14. IV. 1948; 51.

o znárodňovacích zákonech (t. 1186, 1187, 1188, 1190, 1192 a 1193).

107, 27. IV. 1948; 25.ISP (příhlásit)