Josef Ulrich

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ULRICH Josef

ČS

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 11.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. zeměd.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se ruší Osidlovací úřad v Praze, Národní pozemkový fond při ministerstvu zemědělství v Praze a Fond národní obnovy v Praze a zřizuje se Úřad národní obnovy, t. 96.

13, 2. X. 1946; 26.

na vydání zákona o úpravě vlastnictví k zemědělské půdě, t. 717.

64, 3. VII. 1947; 64.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se mění zákon z 19. II. 1946, č. 30 Sb., o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a stát. finančních monopolů (t. 30); mluví též o katastrofálním nedostatku pracovních sil v zemědělství a v dolech,

8, 18. VII. 1946; 38.

o státním rozpočtu pro rok 1947 (t. 260), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 22. XI. 1946.

28, 13. XII. 1946; 20.

o prohlášení min. výživy V. Majera a min. zemědělství J. Ďuriše z 11. IX. 1947 o zásobovací situaci.

71, 17. IX. 1947; 56.

Naléhavá interpelace:

ve věci rozhodnutí o cukrovarech Smiřice a Zvoleněves podle dekretu presidenta republiky č. 101 ze dne 24. 10. 1945,

t. 1012. 94, 10. III. 1948; 10.

odpov. t. 1120. 102, 7. IV. 1948; 41.

Interpelace:

ve věci přídělu uhlí pro zemědělce v období 1946/47.

t. 411. 38, 5. III. 1947; 22.

odpov. t. 616. 55, 29. V. 1947; 30.

ve věci propuštění vojínů-zemědělců z presenční vojenské služby,

t. 580. 54, 28. V. 1947; 11.

odpov. t. 766. 68, 11. IX. 1947; 19.

ve věci politické persekuce v úřadě ministerstva zemědělství,

t. 687. 62, 1. VII. 1947; 21.ISP (příhlásit)