Pavel Sajal

Narozen: v roce 1898
Zemřel: v roce 1956

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SAJAL Pavel

SD

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 10.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. práv., prům., rozp., úsp. kom. a živn. obch.

Zvolen provisorně pořadatelem ústavodárného Národního shromáždění

1, 18. VI. 1946; 20.

Zvolen definitivně pořadatelem ústavodárného Národního shromáždění

8, 18. VII. 1946; 9.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o úpravě některých majetkových poměrů v pohraničí, t. 7.

5, 10. VII. 1946; 77.

ve věci předložení zákona o svátcích a památných dnech republiky Československé, t. 41.

9, 12. IX. 1946; 8.

na zřízení Parlamentní úsporné a kontrolní komise pro zjednodušení státní administrativy, t. 45.

9, 12. IX. 1946; 8.

na změnu zákona ze dne 29. IV. 1912, č. 86/1912 ř. z., o právu stavby, t. 49.

9, 12. IX. 1946; 9.

na vydání zákona, kterým se prohlašuje živnost tkalcovská a výroba koberců za řemeslnou. t. 543.

49, 7. V. 1947; 11.

na vydání zákona, kterým se prohlašuje živnost výroby prádla za řemeslnou, t. 544.

49, 7. V. 1947; 11.

na vydání zákona, kterým se živnost chemického čištění prohlašuje za řemeslnou, t. 545.

49, 7. V. 1947; 12.

na vydání zákona, kterým se prohlašuje živnost výroby pleteného a stávkového zboží ve všech svých oborech za řemeslnou, t. 547.

49, 7. V. 1947; 12.

na vydání zákona, kterým se živnost praní a žehlení prádla prohlašuje za řemeslnou, t. 550.

49, 7. V. 1947; 12.

na vydání zákona, kterým se živnost pumpařská prohlašuje za řemeslnou, t. 546.

51, 9. V. 1947; 38.

na vydání zákona, kterým se živnost kapelnická prohlašuje za koncesovanou, t. 548.

51, 9. V. 1947; 38.

na vydání zákona, kterým se prohlašuje živnost výroby kosmetických přípravků ve všech svých oborech za řemeslnou, t. 549.

51, 9. V. 1917; 38.

na vydání zákona o změně a doplnění zákona ze dne 13. X. 1928, č. 183 Sb. z. a n. o daňovém základu rozhodném pro zápis obchodníků do obchodního rejstříku a o úpravě některých právních poměrů výdělkových a hospodářských společenstev (družstev), t. 621.

56, 10. VI. 1947; 80.

Návrhy pozměňovací:

k t. 1094. 99, 20. III. 1948; 45.

Zpravodajem:

živn.-obch. výb. zpr. t. 419

(zákon o někt. zásadách při rozdělování nepřátelského majetku, zkonfiskovaného podle dekretu presidenta republiky ze dne 25. X. 1945, č. 108 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy).

37, 14. II. 1947; 6.

rozp. výb. zpr. t. 1084

(zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o národní mobilisaci pracovních sil).

99, 20. III. 1948; 25.

prům. a živn.-obch. výb. zpr. t. 1102

(zákon o zhodnocení činnosti národních správců živnostenských podniků a o právech jejich vdov a sirotků).

101, 25. III. 1948; 29.

rozp. výb. zpr. t. 1192

(zákon o státní organisaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství).

107, 27. IV. 1948; 17.

prům. a živn.-obch. výb. zpr. t. 1219

(zákon o organisaci a znárodnění cestovních kanceláří).

110, 5. V. 1948; 11.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. výživy V. Majera a min. zemědělství J. Ďuriše z 11. IX. 1947 o zásobovací situaci.

71, 17. IX. 1947; 47.

o prohlášení min. průmyslu B. Laušmana z 23. X. 1947 o všech oborech průmyslu a jeho výsledcích v dvouletém hospodářském plánu.

81, 30. X. 1947; 67.

o zákonu o mimořádné jednorázové dávce a mimořádné dávce z nadměrných zisků (t. 859) a o zákonu o dani z předmětů zbytné potřeby (přepychová daň) (t. 858).

82, 31. X. 1947; 26.

o zákonu, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona o přímých daních (t. 1081) a o zákonu o živnostenské dani (t. 1094).

99, 20. III. 1948; 43.

o zákonu o národním pojištění (t. 1144).

103, 14. IV. 1948; 64.

Interpelace:

ve věci proplácení účtů za práce stavební,

t. 360. 33, 29. I. 1947; 19.

odpov. t. 590. 54, 28. V. 1947; 12.

ve věci předložení státního rozpočtu na rok 1948 a uveřejňování měsíčních výkazů o výsledcích státního hospodaření,

t. 594. 54, 28. V. 1947; 11.

odpov. (netištěna). 68, 11. IX. 1947; 21.

Dotazy:

ve věci svátků a pracovních dnů (D 21).

19, 6. XI. 1946; 25.

Žádost ve věcech imunity:

okr. soud v Mělníku (přestupek podle zákona na ochranu cti čís. 108/1933 Sb.).

52, 14. V. 1947; 30.

zpr. t. 836; zprav. B. Štěpán; nevydán.

79, 24. X. 1947; 8.ISP (příhlásit)