Alois Hložek

Narozen: v roce 1893

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HLOŽEK Alois

KSČ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 7.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. bezp., bran. a úst.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o sňatcích osob, podléhajících branné povinnosti, t. 428.

38, 5. III. 1947; 23.

Zpravodajem:

bran. výb. zpr. t. 292

(zákon o služebních a platových poměrech vojenských gážistek z povolání a délesloužících poddůstojnic).

33, 29. I. 1947; 4.

bran. výb. zpr. t. 637.

(zákon o úpravě některých právních poměrů důstojníků, rotmistrů a poddůstojníků aspirantů v záloze).

57, 11. VI. 1947; 49.

bran. výb. zpr. t. 879

(zákon, jímž se mění, doplňují a sjednocují některá ustanovení vojenských trestních řádů).

89, 18. XII. 1947; 46.

oprava tisk chyb. 48.

bran. a bezp. výb. zpr. t. 1177

(zákon, jímž se prodlužuje platnost předpisů o úpravě někt. právních poměrů důstojníků a rotmistrů z povolání a o převzetí někt. osob do československé branné moci).

108, 28. IV. 1948; 35.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1947 (t. 260), skup. polit., a o prohlášení min. financí Dr. Dolanského z 22. XI. 1946.

26, 12. XII. 1946; 27.

o státním rozpočtu pro rok 1948 (t. 908), skup. polit., a o prohlášení min. financí Dr. Dolanského z 30. X. 1947.

86, 12. XII. 1947; 15.

o úst. zákonu: Ústava Československé republiky (t. 1227).

113, 8. V. 1948; 3.

Interpelace:

ve věci nepřijímání vojenských letců-délesloužících do přípravné služby na rotmistry letectva z povolání,

t. 517. 48, 6. V. 1947; 11.

odpov. t. 672. 60, 25. VI. 1947; 45.

Dotazy:

ve věci rozdílné délky dovolených důstojníků a rotmistrů (D 100).

75, 14. X. 1947; 9.

odpov. 83, 25. XI. 1947; 34.ISP (příhlásit)