Štefan Blaško

Narozen: v roce 1915

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BLAŠKO Štefan

SSO (mk)

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 5.

Volba verifikována 54, 28. V. 1947; 9.

Byl členem výb. inic., inkompat. (náhr.) a kult.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutie pomoci obyvateľom, zvlášt roľníkom, postihnutým povodňami v obciach okresu Sobrance a Michalovce, t. 1020.

94, 10. III. 1948; 11.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se zřizuje Vysoká škola sociální v Brně (t. 660).

59, 24. VI. 1947; 21.

o imunitní věci posl. Dr. Staško (t. 934).

89, 18. XII. 1947; 50.

Dotazy:

vo veci premiestnenia Jozefa Petríka, def. zriadenca pri ONV v Sobranciach z územia okupovaného Maďarmi (D 192).

90, 21. I. 1948; 30.

odpov. 101, 25. III. 1948; 35.

Dotazy podle § 65 j. ř.:

ve věci zhuštění autobusových linek nejvýchodnějšího okresu Československé republiky - Sobrance.

90, 21. I. 1948; 22.

odpov. 22.

ve věci invalidních a pensijních důchodů pozůstalých po býv. příslušnících maďarské armády, státních občanů československých, národnosti slovenské.

90, 21. I. 1948; 25.

odpov. 25.ISP (příhlásit)