František Komzala

Narozen: v roce 1898
Zemřel: v roce 1980

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KOMZALA František M.

KSS

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 6.

Volba verifikována 83, 25. XI. 1947; 3.

Byl členem výb. kontr. dvoulet., rozp., soc.-pol., soc.-zdrav., techn., úsp. kom. (náhr.) a živn.-obch.

Zvolen místopředsedou ústavodárného Národního shromáždění a vykonal slib místopředsednický.

12, 19. IX. 1946; 12.

Návrhy resoluční:

k t. 185. 18, 25. X. 1946; 36.

Návrhy pozměňovací:

k t. 288. 33, 29. I. 1947; 15.

k t. 1164. 105, 16. IV. 1948; 8.

Návrhy doplňovací:

k t. 288. 33, 29. I. 1947; 15.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 748

(zákon o opatřeních k provedení československo-maďarské dohody o výměně obyvatelstva).

67, 11. VII. 1947; 75.

soc.-zdrav. výb. zpr. t. 1101

(zákon o sjednotení niektorých predpisov vo verejnoprávnom sociálnom poistení).

101, 25. III. 1948; 17.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce (t. 31).

8, 18. VII. 1946; 32.

o zákonu o organisaci péče o mládež (t. 453).

41, 19. III. 1947; 7.

o návrhu Zápotockého, E. Erbana, Vandrovce, Vojance, Zupky, Jury, A. Klimenta, Kubáta, Sovy a druhů na změnu a doplnění zákona z 13. XII. 1945, č. 154 Sb., o rodinných přídavcích někt. osob pojištěných pro případ nemoci (t. 490) a o návrhu týchž poslanců na vydání zákona o změně a doplnění zákona z 13. XII. 1945, č. 159 Sb., o zvlášt. přídavku stát. a někt. jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům stát. odpočivných (zaopatřovacích) platů (t. 495).

46, 2. IV. 1947; 10.

o zákonu o sjednocení některých předpisů o platových a služebních poměrech státních a jiných veřejných zaměstnanců (t. 703).

64, 3. VII. 1947; 15.

o Smlouvě o obchodu a plavbě mezi republikou Československou a Svazem sovětských socialistických republik, podepsané v Moskvě dne 11. XII. 1947 (t. 997).

93, 4. II. 1948; 25.

Naléhavá interpelace:

vo veci nezákonného postupu pri konfiškácii pôdohospodárskeho majetku Rudolfa Hradčovského v Podrečanoch, okr. Lučenec,

t. 851. 81, 30. X. 1947; 71.

odpov. t. 964. 90, 21. I. 1948; 28.ISP (příhlásit)