Rudolf Slánský

Narozen: v roce 1901
Zemřel: v roce 1952

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SLÁNSKÝ Rudolf

KSČ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 8.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. bran., stál. a zahr.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády K. Gottwalda z 8. VII. 1946 o programu vlády.

5, 10. VII. 1946; 8.

o zákonu o dvouletém hospodářském plánu (t. 185).

18, 25. X. 1946; 14.

o prohlášení předsedy vlády K. Gottwalda z 10. III. 1948 o akčním programu vlády.

95, 11. III. 1948; 2.

o úst. zákonu: Ústava Československé republiky (t. 1227).

112, 7. V. 1948; 10.ISP (příhlásit)