Karol Hušek

Narozen: v roce 1891
Zemřel: v roce 1972

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HUŠEK Karol

(SSO)

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 5.

Volba verifikována 83, 25. XI. 1947; 3.

Byl členem výb. inform. a práv.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o udělování státní novinářské ceny Karla Havlíčka Borovského, t. 20.

7, 17. VII. 1946; 18.

Zpravodajem:

práv. výb. zpr. t. 284

(zákon, kterým se mění a doplňuje zákon z 15. V. 1946, č. 136 Sb., o umisťování a jiném zaopatření účastníků národního boje za osvobození).

31, 19. XII. 1946; 10.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády K. Gottwalda z 8. VII. 1946 o programu vlády.

5, 10. VII. 1946; 41.

o státním rozpočtu pro rok 1947 (t. 260), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 22. XI. 1946; reaguje též na někt. vývody v řeči posl. Bacílka.

27, 12. XII. 1946; 88.

o zákonu o postavení redaktorů a o Svazech novinářů (t. 478).

44, 28. III. 1947; 13.

o státním rozpočtu pro rok 1948 (t. 908), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 30. X. 1947.

88, 17. XII. 1947; 39.ISP (příhlásit)