František Parez

Narozen: v roce 1893

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PAREZ František

ČS

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 12.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. bran., inkompat., rozp., stál. (náhr.), úst. a zdrav.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o zaměstnání důchodců veřejnoprávního důchodového pojištění bez ztráty důchodu, t. 233.

21, 20. XI. 1946; 10.

Zpravodajem:

práv. výb. zpr. t. 1622 (za dr Hobzu)

(zákon o úpravě působnosti ve věcech veřejného vyměřování a mapování [zeměměřičský zákon]).

105, 16. IV. 1948; 11.

práv. výb. zpr. t. 1193

(zákon o znárodnění ve stavebnictví).

107, 27. IV. 1948; 15.

rozp. výb. zpr. t. 1222

(zákon o znárodnění přírodních léčivých zdrojů a lázní a začlenění a správě konfiskovaného lázeňského majetku).

111, 6. V. 1948; 9.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o národním pojištění (t. 1144).

103, 14. IV. 1948; 59.

Naléhavá interpelace:

ve věci poměrů v Českomoravské Kolben-Daněk, nár. podnik, Praha-Vysočany,

t. 924. 87, 16. XII. 1947; 87.

odpov. t. 973. 91, 22. I. 1948; 16.

Dotazy:

ve věci národní správy podniku V. Skála, Praha II., Žitná 18. (D 189).

87, 16. XII. 1947; 87.

ve věci neobdělaných pozemků v Praze a okolí (D 2218).

90, 21. I. 1948; 30.

odpov. 102, 7. IV. 1948; 41.

Dotazy podle § 65 j. ř.:

ve věci provádění soudních rozhodnutí podle § 9 zákona č. 128/1946 Sb.

90, 21. I. 1948; 7.

odpov.; 7.ISP (příhlásit)