Antonie Kleinerová

Narozena: v roce 1901
Zemřela: v roce 1982

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KLEINEROVÁ Antonie

ČS

Slib vykonala 1, 18. VI. 1946; 12.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byla členkou výb. inkompat. (náhr.), rozp. a soc.-pol.

Návrhy resoluční:

k t. 454. 41, 19. III. 1947; 49.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 454.

(zákon o poradenské zdravotní péči).

41, 19. III. 1947; 31.

oprava textu. 49.

soc.-pol. výb. zpr. t. 660

(návrh Pažoutové, Uhlířové, dr. Chudoby, Syrovátkové a druhů na vydání zákona, kterým se zřizuje Vysoká škola sociální v Brně).

59, 24. VI. 1947; 16.

soc.-pol. výb. zpr. t. 933

(zákon o jednorázovém mimořádném vánočním přídavku poživatelům státních starobních podpor pro rok 1947).

89, 18. XII. 1947; 8.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce (t. 31).

8, 18. VII. 1946; 34.

o zákonu, jímž se doplňuje zákon ze dne 16. V. 1946, č. 121 Sb., o zajištění pracovních sil pro zemědělskou výrobu v rámci národní výstavby státu (t. 74).

10, 13. IX. 1946; 27.

o statním rozpočtu pro rok 1947 (t. 260), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 22. XI. 1946.

27, 12. XII. 1946; 112.

o zákonu o někt. zásadách při rozdělování nepřátelského majetku, zkonfiskovaného podle dekretu presidenta republiky ze dne 25. X. 1945, č. 108 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy (t. 419).

37, 14. II. 1947; 22.

Naléhavá interpelace:

ve věci náhrady škod, odškodnění nebo vrácení domovního majetku zanechaného na Podkarpatské Rusi a Slovensku,

t. 280. 32, 20. XII. 1946; 53.

odpov. t. 321. 33, 29. I. 1947; 17.

ve věci předsedy ONV v Jeseníku (Frývaldov), Zdeňka Slezáka a poměrů u tohoto ONV,

t. 877. 83, 25. XI. 1947; 30.

odpov. t. 911. 87, 16. XII. 1947; 87.

ve věci propouštění osvědčených pracovníků ze služeb sociální péče,

t. 1010. 94, 10. III. 1948; 10.

odpov. t. 1166. 106, 21. IV. 1948; 32.

Interpelace:

v záležitosti nutného soustavného potírání alkoholismu v celém státě,

t. 384. 35, 12. II. 1947; 14.

odpov. t. 617. 55. 29. V. 1947; 30.

v záležitosti souborného lidového vydání spisů T. G. Masaryka v r. 1947 u příležitosti prvého desetiletí smrti presidenta-Osvoboditele,

t. 447. 41, 19. III. 1947; 52.

odpov. t. 686. 62, 1. VII. 1947; 21.

ve věci zrušení přídělu másla v tomto období,

t. 464. 44, 28. III. 1947: 18.

odpov. t. 601. 54, 28. V. 1947; 12.

ve věci propuštění vdaných zaměstnankyň ze služeb ČSD,

t. 711. 64, 3. VII. 1947; 63.

odpov. (netištěna). 75, 14. X. 1947; 9.

ve věci zvětšení výroby technických pomůcek k vedení domácnosti a k ulehčení práce žen hospodyní na venkově,

t. 731. 66, 10. VII. 1947; 45.

odpov. (netištěna). 75, 14. X. 1947; 9.

ve věci respektování návrhů a dobrozdání Ústředí čs. hospodyní při výrobě kuchyňského náčiní a technických pomůcek, nutných k ulehčení práce ženy-hospodyně v domácnosti,

t. 752. 68, 11. IX. 1947; 19.

odpov. (netištěna). 75, 14. X. 1947; 10.

Dotazy:

ve věci okresní nemocnice v Jeseníku (D 114).

80, 29. X. 1947; 56.

odpov. 90, 21. I. 1948; 31.

ve věci úpravy důchodů novinářských pensistů (D 160).

83, 25. XI. 1947; 34.

odpov. 85, 11. XII. 1947; 88.

ve věci přidělení bytu spisovatelce Vilmě Höschlové-Přímé a ve věci nesociálního chování Družstva pro stavbu úřednických domů Praha V., Břehová ul. č. 3 (D 180).

84, 10. XII. 1947; 22.

odpov. 90, 21. I. 1948; 31.

Dotazy podle § 65 j. ř.:

ve věci zřizování nových prodejen konsumních družstev.

83, 25. XI. 1947; 21.

odpov. 21.

ve věci hospodářských a osobních poměrů v lázních Jeseníku a Dolní Lipové ve Slezsku (přečetla M. Šmejcová).

84, 10. XII. 1947; 5.

odpov. 5.

ve věci domova pro přestárlé v Českém Dubu.

90, 21. I. 1948; 23.

odpov. 23.ISP (příhlásit)