Ludvík Rychtera

Narozen: v roce 1906

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

RYCHTERA Ludvík

ČS

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 12.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. inkompat. (náhr.), kontr. dvoulet., prům. a soc.-pol.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 139

(dohoda mezi vládou Československé republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o právu opce a vzájemného přesídlení občanů české a slovenské národnosti, žijících ve Svazu Sovětských socialistických republik na území bývalé Volyňské gubernie, a československých občanů ukrajinské, ruské a běloruské národnosti, žijících na území Československa, podepsaná v Moskvě dne 10. července 1946).

16, 17. X. 1946; 4.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1947 (t. 260), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 22. XI. 1946.

28, 13. XII. 1946; 3

Naléhavá interpelace:

ve věci nepřístojného zásahu orgánů SNB proti rozšiřovatelům básně Karla Hašlera "Žádost svatého Václava o přeložení",

t. 917. 87, 16. XII. 1947; 87.

odpov. t. 967. 90, 21. I. 1948; 29.

ve věci odstranění vad v rozdělování šátků na hlavu ženám pracujícím v zemědělství, v průmyslu, v živnostech a v domácnostech,

t. 1019. 94, 10. III. 1948; 10.

odpov. t. 1043. 103, 14. IV. 1948; 82.

ve věci dvojnásobného povýšení odsouzeného Ing. Floriána Glozigy,

t. 1043. 94, 10. III. 1948; 13.

Dotazy:

ve věci restituce zemědělského majetku vystěhovalců vyškovské střelnice (D 255).

94, 10. III. 1948; 13.ISP (příhlásit)