Bohumil Urbánek

Narozen: v roce 1901
Zemřel: v roce 1956

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

URBÁNEK Bohumil

ČS

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 11.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. inic., kontr. dvoulet. a techn.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o zkrácení vojenské služby osobám zaměstnaným v zemědělství, v zahradnictví a v dolech,

t. 43. 9, 12. IX. 1946; 8.

Zpravodajem:

techn. výb. zpr. t. 681

(návrh Fuska, Pexy, Hořínka, Bruknera, Horáka a druhů na vydání zákona o výrobní, prodejní a opravářské živnosti radioelektrických zařízení).

61, 26. VI. 1947; 7.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1947 (t. 260), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 22. XI. 1946.

27, 12. XII. 1946; 120.

o zákonu, kterým se mění některá ustanovení zákona o finanční podpoře elektrisace venkova (t. 250).

30, 18. XII. 1946; 35.

o zákonu o hornickém pensijním pojištění (t. 441).

39, 6. III. 1947; 13.

o zákonu o právu stavby (t. 526).

48, 6. V. 1947; 9.

o zákonu o dani ze mzdy (t. 680).

60, 25. VI. 1947; 42.

o prohlášení min. průmyslu B. Laušmana z 23. X. 1947 o všech oborech průmyslu a jeho výsledcích v dvouletém hospodářském plánu.

81, 30. X. 1947; 55.

Naléhavá interpelace:

o poměrech v železárnách v Třinci,

t. 710. 63, 2. VII. 1947; 56.

odpov. t. 798. 70, 16. IX. 1947; 46.

ve věci předsedy ONV v Jeseníku (Frývaldově), Zdenka Slezáka a poměrů u tohoto ONV,

t. 877. 83, 25. XI. 1947; 30.

odpov. t. 911. 87, 16. XII. 1947; 87.

ve věci kontinuity služebního poměru některých státních a veřejných zaměstnanců,

t. 1011. 94, 10. III. 1948; 10.

Interpelace:

ve věci organisace sběru odpadkových hmot, jako starého železa, barevných kovů, kostí, papíru, odpadkových odstřižků vlny a bavlny.

t. 404. 38, 5. III. 1947; 22.

odpov. t. 539. 51, 9. V. 1947; 38.

Dotazy:

ve věci kontinuity služebního poměru některých státních a veřejných zaměstnanců (D 76).

67, 11. VII. 1947; 128.

odpov. 94, 10. III. 1948; 12.

ve věci přeložení sokolského kina ve Štramberku ze sokolovny do Dělnického domu (D 91).

73, 30. IX. 1947; 29.

odpov. 83. 25. XI. 1947; 34.ISP (příhlásit)