JUDr. Jan Němec

Narozen: v roce 1913

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

NĚMEC Jan, JUDr.

SD

Nastoupil za Bernarda Viléma, JUDr., který se vzdal mandátu.

Slib vykonal 97, 17. III. 1948; 3.

Volba verifikována 105, 16. IV. 1948; 4.

Byl členem výb. práv. a úsp. kom.

Zpravodajem:

práv. výb. zpr. t. 1226

(zákon o národních umělcích).

111, 6. V. 1948; 6.

práv. výb. zpr. t. 1215

(zákon o likvidaci právních poměrů německé evangelické církve v Čechách, na Moravě a ve Slezsku).

111, 6. V. 1948; 19.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o národním pojištění (t. 1144).

103, 14. IV. 1948; 30.

o zákonu o hospodaření s byty (t. 1191).

108, 28. IV. 1948; 28.

o úst. zákonu: Ústava Československé republiky (t. 1227).

112, 7. V. 1948; 50.ISP (příhlásit)