Zdeněk Fierlinger

Narozen: v roce 1891
Zemřel: v roce 1976

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

FIERLINGER Zdeněk

SD

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 17.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. zahr. a živn.-obch.

Jmenován náměstkem předsedy vlády 2. VII. 1946.

3, 8. VII. 1946; 10.

Zproštěn úřadu náměstka předsedy vlády 25. XI. 1947.

84, 10. XII. 1947; 3.

Jmenován ministrem průmyslu 25. II. 1948.

94, 10. III. 1948; 3.

Zpravodajem:

živn.-obch. výb. zpr. t. 997

(smlouva o obchodu a plavbě mezi republikou Československou a Svazem sovětských socialistických republik, podepsaná v Moskvě dne 11. XII. 1947).

93, 4. II. 1948; 13.ISP (příhlásit)