Bohuslav Deči

Narozen: v roce 1911

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

DEČI Bohuslav

(ČS)

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 12.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. prům. a soc.-pol.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o zkrácení vojenské presenční služby na dobu šestinedělního vojenského výcviku u osob, které pečují o dvě nebo více děti,

t. 94. 13, 2. X. 1946; 26.

Zpravodajem:

prům. výb. zpr. t. 254

(konečné usnesení z 27. VII. 1946 londýnské konference o německých patentech a dohoda navržená v příloze tohoto konečného usnesení).

30, 18. XII. 1946; 4.

prům. výb. zpr. t. 738

(dodatkový protokol k londýnské dohodě o německých patentech ze dne 27. VII. 1946).

67, 11. VII. 1947; 122.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády K. Gottwalda z 8. VII. 1946 o programu vlády.

5, 10. VII. 1946; 74.

o zákonu o přechodné úpravě placené dovolené na zotavenou (t. 578).

53, 14. V. 1947; 12.

o státním rozpočtu pro rok 1948 (t. 908), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí Dr. Dolanského 30. X. 1947.

87, 16. XII. 1947; 28.

Věcná poznámka:

z rozpravy o zákonu o revisi první pozemkové reformy (t. 744); odmítá všechny výtky proti straně čs. nár. soc., mluví též o případu v Nechanicích a dále o přídělu bot z min. vnitř. obchodu.

67, 11. VII. 1947; 21.

Interpelace:

ve věci přemístění Františka Roseckého z prodejny Baťa v Žiželicích,

t. 746. 67, 11. VII. 1947; 128.

odpov. (netištěna). 74, 1. X. 1947; 19.

ve věci nechanických událostí z 5. a 6. července 1947,

t. 757. 68, 11. IX. 1947; 19.

odpov. (netištěna). 78, 23. X. 1947; 30.

Dotazy:

ve věci zrušení pobočky Městské spořitelny v Hořicích, v Ostroměři (D 248).

94, 10. III. 1948; 11.

Žádost ve věcech imunity:

okr. soud v Trutnově

(přestupek podle § 1-3 zák. č. 108/1933 Sb.).

38, 5. III. 1947; 24.

zpr. t. 611; zprav. V. Viboch; nevydán.

55, 29. V. 1947; 30.

kraj. soud tr. v Praze

(zločiny podle § 2, § 14 č. 1, 5 zák. č. 50/1923 Sb.).

97, 17. III. 1948; 9.

zpr. t. 1078; zprav. Dr F. Bláha; vydán.

98, 18. III. 1948; 19.

okr. soud v Novém Bydžově (přestupek urážky na cti podle zákona čís. 108/1933 Sb.).

97, 17. III. 1948; 9.

UNS projevilo souhlas s další vazbou posl. Dečiho. 4.

zpr. t. 1154; zprav. T. Rožnay (za Dr. Vagašského); nevydán.

105, 16. IV. 1948; 11.

kraj. soud v Hradci Králové.

(přečin podle § 300 tr. z. a podle § 18, č. 2, 3 zák. č. 50/1923 Sb.).

103, 14. IV. 1948; 83.

zpr. t. 1183; zprav. K. Mestek; vydán.

108, 28. IV. 1948; 41.ISP (příhlásit)