Antonín Gregor

Narozen: v roce 1908
Zemřel: v roce 1986

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

GREGOR Antonín, JUDr.

KSČ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 7.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. im., inkompat. (náhr.), práv., stál. úsp. kom. a úst.

Jmenován ministrem zahraničního obchodu 25. II. 1948.

94, 10. III. 1948; 3.

Zpravodajem:

im. výb. zpr. t. 122

(im. A. Hořínka). 14, 3. X. 1946; 11.

im. výb. zpr. t. 124 (za omluv. Dr. Bartušku)

(im. Dr. Staško). 14, 3. X. 1946; 12.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. spravedlnosti Dr. P. Drtiny z 29. V. 1947 o činnosti a výsledcích retribučního soudnictví,

56, 10. VI. 1947; 20.

o imunitní věci Dr. Kempného a Dr. Bugára.

77, 16. X. 1947; 12.

Naléhavá interpelace:

vo veci trestného pokračovania proti posl. Dr. Hodžovi,

t. 1032. 94, 10. III. 1948; 12.

Interpelace:

ve věci združstevnění Stoupalova cukrovarnického koncernu na Moravě,

t. 209. 21, 20. XI. 1946; 9.

odpov. t. 481. 46, 2. IV. 1947; 23.

ve věci obcházení zákona při udělování živností,

t. 561. 52, 14. V. 1947; 30.

odpov. t. 771. 68, 11. IX. 1947; 20.

ve věci provádění zákona č. 12/46 Sb., jímž se schvalují, doplňují a mění předpisy o obnovení právního pořádku,

t. 650. 59, 24. VI. 1947; 24.

odpov. (netištěna) 70, 16. IX. 1947; 46.ISP (příhlásit)