Karel Kliment

Narozen: v roce 1897

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KLIMENT Karel

KSČ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 7.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. inic., kontr. dvoulet. a práv.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí rychlé pomoci povodní postiženým obyvatelům okresu znojemského, t. 508.

48, 6. V. 1947; 11.

na vydání zákona, kterým se mění a doplňují některá ustanovení družstevního práva o výkonu členských práv a o přijímání nových členů výdělkových a hospodářských společenstev (družstev), t. 640.

57, 11. VI. 1947; 55.

Zpravodajem:

práv. výb. zpr. t. 918.

(zákon o vánočním příspěvku důchodcům, kteří mají nárok na zaopatření podle zákona o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce).

89, 18. XII. 1947; 6.ISP (příhlásit)