Jindřich Uher

Narozen: v roce 1911
Zemřel: v roce 1985

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

UHER Jindřich

KSČ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 9.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. inic., inkompat. (náhr.), kult. a techn.

Interpelace:

ve věci protiprávního postupu krajského soudu v Hradci Králové,

t. 461. 41, 19. III. 1947; 53.

odpov. t. 583. 54, 28. V. 1947; 12.ISP (příhlásit)