Alexander Vido

Narozen: v roce 1896

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

VIDO Alexander

SSO

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 5.

Volba verifikována 54, 28. V. 1947; 9.

Byl členem výb. dopr., inic., inkompat. (náhr.), prům., zásob. a živn.-obch.

Zpravodajem:

živn.-obch. výb. zpr. t. 381

(dohoda o vyclievaní juhoslovanských vín, sjednaná výmenou nót zo dna 15. XI. 1946).

35, 12. II. 1947; 11.

prům. výb. zpr. t. 643

(dohoda o zachování nebo obnově práv živnostenského vlastnictví, dotčených druhou světovou válkou, spolu se závěrečným protokolem a dodatkovým závěrečným protokolem, podepsanými v Neuchâtelu dne 8. II. 1947).

58, 12. VI. 1947; 33.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o myslivosti (t. 948).

89, 18. XII. 1947; 21.

o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi republikou Československou a lidovou republikou Bulharskou, podepsané dne 23. IV. 1948 v Praze (t. 1202).

109, 29. IV. 1948; 9.

Dotazy podle § 65 j. ř.:

ve věci přidělování motorových vozidel na Slovensku.

84, 10. XII. 1947; 14.

odpov. 14.ISP (příhlásit)