František Matýsek

Narozen: v roce 1906

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MATÝSEK František

L

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 13.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. bran., soc.-pol. a úsp. kom. (náhr.).

Návrhy iniciativní:

ve věci urychleného předložení osnovy zákona o nové úpravě platových a služebních poměrů veřejných zaměstnanců, jakož i jejich odpočivných (zaopatřovacích) platů, t. 118.

13, 2. X. 1946; 26.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 132

(návrh Vodičky, dr. Hřebíka, Vičánka, dr. Zibrína, dr. Erbana a Holdoše na vydání zákona o zvlášt. služebních přídavcích justičních důstojníků z povolání a ostatních zaměstnanců vojenských justičních úřadů).

15, 16. X. 1946; 9.

soc.-pol. výb. zpr. t. 438

(zákon o exekuci na pracovní příjem a příjmy postavené mu na roveň [zákon o exekuci na platy]).

38, 5. III. 1947; 16.

soc.-pol. výb. zpr. t. 823

(zákon o poplatkových úlevách při úpravě právních poměrů přestěhovalců, přistěhovalců a někt. jiných osob).

76, 15. X. 1947; 3.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1947 (t. 260), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 22. XI. 1946.

27, 12. XII. 1946; 3.

o zákonu o sjednocení některých předpisů o platových a služebních poměrů státních a jiných veřejných zaměstnanců (t. 703).

64, 3. VII. 1947; 10.

Naléhavá interpelace:

ve věci osidlování podle dekretu č. 12/45 Sb. a 108/45 v oblasti Vysokého Jeseníku,

t. 114. 13, 2. X. 1946; 26.

odpov. t. 1544. 15, 16. X. 1946; 13.

Interpelace:

ve věci osidlování podle dekretu č. 12/45 Sb. a 108/45 Sb. v oblasti Vys. Jeseníku,

t. 93. 12, 19. IX. 1946; 13.

ve věci nezákonného vyhoštění člena rady místního národního výboru v Dolní Lipové okresním národním výborem ve Frývaldově z okresu frývaldovského,

t. 566. 52, 14. V. 1947; 30.

odpov. t. 772. 68, 11. IX. 1947; 20.

Dotazy:

ve věci rozšíření 33% slevy na legitimace státních zaměstnanců na všechny státní dopravní prostředky (D 80).

68, 11. IX. 1947; 21.ISP (příhlásit)