Augustin Kliment

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KLIMENT Augustin

KSČ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 6.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. kontr. dvoulet., prům., rozp., stál. a úst.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o trestní ochraně znárodněných podniků a podniků pod národní správou, t. 4.

3, 8. VII. 1946; 25.

na vydání zákona o změně a doplnění zákona z 13. XII. 1945, č. 159 Sb., o zvláštním přídavku státním a někt. jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům státních odpočivných (zaopatřovacích) platů, t. 423.

38, 5. III. 1947; 23.

na změnu a doplnění zákona z 13. XII. 1945, č. 154 Sb., o rodinných přídavcích pro případ nemoci, t. 424.

38, 5. III. 1947; 23.

na vydání zákona o změně a doplnění zákona z 13. XII. 1945, č. 159 Sb., o zvláštním přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům státních odpočivných (zaopatřovacích) platů, t. 451.

41, 19. III. 1947; 52.

Návrhy doplňovací:

k t. 1187. 108, 28. IV. 1948; 19.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády K. Gottwalda z 8. VII. 1946 o programu vlády.

5, 10. VII. 1946; 50.

o prohlášení předsedy vlády K. Gottwalda z 12. IX. 1946 k některým časovým otázkám.

11, 18. IX. 1946; 10.

o prohlášení min. průmyslu B. Laušmana z 23. X. 1947 o všech oborech průmyslu a jeho výsledcích v dvouletém hospodářském plánu.

80, 29. X. 1947; 28.

o závěrečné zprávě o revisi v národním podniku Baťa ve Zlíně.

102, 7. IV. 1948; 26.

o znárodňovacích zákonech (t. 1186, 1187, 1188, 1190, 1192 a 1193)

107, 27. IV. 1948; 21.

Věcná poznámka:

za rozpravy o zákonu o revisi první pozemkové reformy (t. 744): reaguje na věcnou poznámku posl. Uhlířové, ve které se zmiňovala o řeči posl. V. Kopeckého, pronesené v býv. sněmovně při rozpouštění dvou německých stran.

67, 11. VII. 1947; 20.

Naléhavá interpelace:

ve věci zrušení expositury Zemské školní rady v Moravské Ostravě, t. 992.

92, 3. II. 1948; 16.ISP (příhlásit)