Cyril Charvát

Narozen: v roce 1906

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

CHARVÁT Cyril

L

Slib vykonal 1, 8. VI. 1946; 13.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. inform., kontr. dvoulet., kult., práv. a zdrav.

Návrhy iniciativní:

ve věci urychleného předložení osnovy zákona o nové úpravě platových a služebních poměrů veřejných zaměstnanců, jakož i jejich odpočivných (zaopatřovacích) platů, t. 118.

13, 2. X. 1946; 26.

na vydání zákona o dalších opatřeních v oblasti filmu, t. 815.

75, 14. X. 1947; 8.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1947 (t. 260), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 22. XI. 1946.

27, 12. XII. 1946; 66.

o zákonu, jímž se doplňuje a mění učitelský zákon (t. 296).

32, 20. XII. 1946; 8.

o státním rozpočtu pro rok 1948 (t. 908), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z. 30. X. 1947.

86, 12. XII. 1947; 50.

Interpelace:

o úpravě odměn za vyučování náboženství,

t. 16. 7, 17. VII. 1946; 17.

odpov. t. 116. 13, 2. X. 1946; 26.

ve věci nepřístojnosti ve správě zestátněného filmu,

t. 501. 48, 6. V. 1947; 10.

odpov. t. 685. 62, 1. VII. 1947; 21.

Dotazy:

o účelné distribuci uhlí se zřetelem na školy (D 154).

83, 25. XI. 1947; 33.

o zavádění uzavřeného počtu na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze (D 155).

83, 25. XI. 1947; 33.

ve věci zákazu promítání diapositivu s blahopřáním k Novému roku (D 219).

92, 3. II. 1948; 16.

odpov. 94, 10. III. 1948; 11.ISP (příhlásit)