Emil Weiland

Narozen: v roce 1896

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

WEILAND Emil

ČS

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 11.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. dopr., dopr.-tech. a osidl.

Návrhy iniciativní:

na vydáni zákona o mimořádném přídavku a jednorázové vypomoci státním a někt. jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům státních odpočivných (zaopatřovacích) platů, t. 797.

70, 16. IX. 1947; 46.

Zpravodajem:

osidl. výb. zpr. t. 419

(zákon o někt. zásadách při rozdělování nepřátelského majetku, zkonfiskovaného podle dekretu presidenta republiky ze dne 25. X. 1945, č. 108 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy).

37, 14. II. 1947; 3.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o jednorázovém osidlovacím příspěvku na úhradu mimořádných stěhovacích a zařizovacích výloh (t. 289).

32, 20. XII. 1946; 26.

o zákonu o provedení knihovního pořádku stran konfiskovaného nepřátelského majetku a o úpravě některých právních poměrů vztahujících se na přidělený majetek (t. 563).

50, 8. V. 1947; 20.

o zákonu o péči o přistěhovalce, jakož i o některých jejich přednostních právech (t. 689).

62, 1. VII. 1947; 7.

o prohlášení min. průmyslu B. Laušmana z 23. X. 1947 o všech oborech průmyslu a jeho výsledcích v dvouletém hospodářském plánu.

80, 29. X. 1947; 48.

Naléhavá interpelace:

ve věci refundace nákladů, vzniklých statutárním městům výkonem agend pro státní správu,

t. 1013. 94, 10. III. 1948; 10.

Interpelace:

ve věci obsazování míst ve znárodněném průmyslu,

t. 350. 33, 29. I. 1947; 19.

odpov. t. 516. 48, 6. V. 1947; 11.

ve věci jednacího řádu pro okresní národní výbory, okresní správní komise a jejich složky,

t. 351. 33, 29. I. 1947; 19.

odpov. t. 532. 50, 8. V. 1947; 34.

ve věci přiznání osidlovacího příspěvku na úhradu mimořádných stěhovacích a zařizovacích výloh osobám zaměstnaným v peněžnictví, distribuci a zaměstnancům spolků a korporací,

t. 623. 56, 10. VI. 1947; 80.

odpov. (netištěna). 68, 11. IX. 1947; 21.

ve věci dostavení dráhy Vizovice-Horní Lideč,

t. 720. 66, 10. VII. 1947; 45.

odpov. (netištěna). 77, 16. X. 1947; 16.

Dotazy:

ve věci ztýrání Josefa Kyksy št. stržm. SNB Františkem Venclem a podstržm. SNB Josefem Skřivánkem v Liberci (D 165).

83, 25. XI. 1947; 34.

odpov. 90, 21. I. 1948; 30.

ve věci vyplácení odměn za návrhy na zlepšení provozu a zvýšení výkonnosti zaměstnanců jednotlivých resortů státní správy (D 190).

87, 16. XII. 1947; 87.

odpov. 92, 3. II. 1948; 16.

ve věci přídělu měšťanského pivovaru městu Česká Lípa (D 223).

92, 3. II. 1948; 16.

ve věci přiznání měsíčního technického paušálu inženýrům telekomunikační služby (D 242).

94, 10. III. 1948; 11.

Dotazy podle § 65 j. ř.:

ve věci distribuce zabavených látek v pohraničí.

83, 25. XI. 1947; 22.

odpov. 23.

ve věci přídělu konfiskovaných pil svazkům územní samosprávy.

91, 22. I. 1948; 7.

odpov. 7.ISP (příhlásit)