Václav Juha

Narozen: v roce 1903

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

JUHA Václav

KSČ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 7.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. dopr.-techn. rozp. a techn.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 1087

(zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o revisi první pozemkové reformy).

100, 21. III. 1948; 9.

rozp. výb. zpr. t. 1123

(zákon o zřízení fondu pro zmírnění škod, způsobených mimořádným suchem v r. 1947 v oboru zemědělství a výživy).

102, 7. IV. 1948; 9.

dopr.-techn. výb. zpr. t. 1162

(zákon o úpravě působnosti ve věcech veřejného vyměřování a mapování [zeměměřičský zákon]).

105, 16. IV. 1948; 10.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o státní podpoře na bytovou výstavbu (t. 442) a o zákonu o někt. opatřeních ve stavebnictví souvisících s dvouletým hospodářským plánem (t. 446).

40, 7. III. 1947; 22.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 12. IV. 1946, č. 86 Sb., o stavební obnově (t. 656).

58, 12. VI. 1947; 21.

o státním rozpočtu pro rok 1948 (t. 908), skup. hospod. doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 30. X. 1947.

88, 17. XII. 1947; 37.

o znárodňovacích zákonech (t. 1217, 1218 a 1219).

110, 5. V. 1948; 12.

Dotazy podle § 65 j. ř.:

ve věci poměrů u krajského soudu v Klatovech.

84, 10. XII. 1947; 11.

odpov. 11.ISP (příhlásit)