Ing. Milan Reiman

Narozen: v roce 1906

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

REIMAN Milan, Ing.

KSČ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 8.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. kontr. dvoulet., prům., techn. a úst.-práv.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 23. VIII. 1947; nástupcem se stal Jindřich Šnobl.

68, 11. IX. 1947; 4.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1947 (t. 260), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 22. XI. 1946.

28, 13. XII. 1946; 18.ISP (příhlásit)