RNDr. Josef Veverka

Narozen: v roce 1903

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

VEVERKA Josef, PhDr.

(SD)

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 10.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. bezp., osidl. a techn.

Zpravodajem:

osidl. výb. zpr. ústní

(návrh A. Klimenta, Jury a soud. [t. 4] na vydání zákona o trestní ochraně znárodněných podniků a podniků pod národní správou).

8, 18. VII. 1946; 53.

bezp. výb. zpr. t. 921 (za J. Kubáta)

(zákon o zevním označení přísežné stráže, určené k ochraně lesů, polního majetku, myslivosti a rybářství).

91, 22. I. 1948; 11.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1947 (t. 260), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 22. XI. 1946; mluví též o osidlovací politice a o reemigrantech.

27, 12. XII. 1946; 55.

o zákonu o někt. zásadách při rozdělování nepřátelského majetku, zkonfiskovaného podle dekretu presidenta republiky ze dne 25. X. 1945, č. 108 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy (t. 419).

37, 14. II. 1947; 36.

o zákonu o postavení redaktorů a o Svazech novinářů (t. 478).

44, 28. III. 1947; 12.

o zákonu o národní bezpečnosti (t. 745).

67, 11. VII. 1947; 48.

Věcná poznámka:

za rozpravy o zákonu o národní bezpečnosti (t. 745): reaguje na řeč posl. dr Kokeše o Nechanicích a Varnsdorfu.

67, 11. VII. 1947; 69.

Naléhavá interpelace:

v záležitosti peážního železničního spojení šluknovského výběžku s Libercem a Frýdlantem,

t. 959. 90, 21. I. 1948; 27.

odpov. 969. 29.

ve věci nespravedlivého a zákonu č. 149/46 Sb. odporujícího platového zařazení štábních strážmistrů a praporčíků SNB,

t. 1015. 94, 10. III. 1948; 10.

ve věci povyšování příslušníků SNB,

t. 1031. 94, 10. III. 1948; 10.

Interpelace:

ve věci provádění ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 2. VIII. 1945, č. 33 Sb., o úpravě československého státního občanství,

t. 2. 3, 8. VII. 1946; 25.

odpov. t. 153. 15, 16. X. 1946; 13.

ve věci peážního železničního spojení šluknovského výběžku s Libercem a frýdlantským výběžkem,

t. 223. 21, 20. XI. 1946; 9.

odpov. t. 344. 33, 29. I. 1947; 19.

ve věci jednacího řádu okresních národních výborů vyhlášeného ministrem vnitra dne 3. října 1946,

t. 224. 21, 20. XI. 1946; 9.

odpov. t. 412. 38, 5. III. 1947; 22.

ve věci osidlování pohraničí železničáři,

t. 502. 48, 6. V. 1947; 11.

odpov. t. 635. 56, 10. VI. 1947; 81.

ve věci obnovení letecké linky Praha-Liberec,

t. 593. 54, 28. V. 1947; 11.

odpov. t. 777. 68, 11. IX. 1947; 20.

o zásobování zemědělců topivem,

t. 597. 54, 28. V. 1947; 12.

odpov. (netištěna) 69, 12. IX. 1947; 11.

Dotazy:

ve věci odborných kursů a zkoušek členů SNB (D 256).

94, 10. III. 1948; 13.ISP (příhlásit)