MUDr. Rudolf Bureš

Narozen: v roce 1906

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BUREŠ Rudolf, MUDr.

KSČ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 7.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. soc.-pol., soc.-zdrav. a zdrav.

Návrhy iniciativní:

na povinné očkování proti záškrtu, t. 28.

9, 12. IX. 1946; 8.

na vydání zákona, kterým se mění dekret presidenta republiky č. 114 ze dne 27. X. 1945, o zřízení nových ředitelství pošt a o úpravě obvodu ředitelství pošt v zemi České a Moravskoslezské, t. 141.

15, 16. X. 1946; 13.

zamítnut 24, 10. XII. 1946; 11.

na zestátnění Pražského sanatoria v Praze-Podolí. t. 173.

17, 24. X. 1946; 33.

na vydání zákona o vyvlastnění soukromých výdělečných ústavů léčebných a ošetřovacích, t. 510.

48, 6. V. 1947; 11.

na poskytnutí rychlé pomoci zemědělcům, postiženým živelní pohromou (krupobitím) v okresech Písek Prachatice a Strakonice, t. 782.

68, 11. IX. 1947: 20.

na vydání zákona, kterým se mění zákon o zabírání budov neb jejich částí pro účely veřejné, t. 1175.

106, 21. IV. 1948; 31.

Návrhy pozměňovací:

k t. 1138. 102, 7. IV. 1948; 16.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 31

(zákon o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce).

8, 18. VII. 1946; 22.

zdrav. výb. zpr. t. 100

(zákon o započtení vojenské služby a o odčinění křivd lékárnickým osobám).

13, 2. X. 1946; 22.

soc.-zdrav. výb. zpr. t. 1144

(zákon o národním pojištění).

103, 14. IV. 1948; 9.

doplnění textu 104, 15. IV. 1948; 12.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1947 (t. 260), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí Dr. Dolanského z 22. XI. 1946.

27, 12. XII. 1946; 116.

o státním rozpočtu pro rok 1948 (t. 908), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí Dr. Dolanského z 30. X. 1947.

87, 16. XII. 1947; 60.

o zákonu o některých ochranných opatřeních proti tuberkulose (t. 1085) a o zákonu o potírání přenosných nemocí (t. 1086).

99, 20. III. 1948; 35.

Naléhavá interpelace:

ve věci Jihočeského národního divadla v Čes. Budějovicích,

t. 985. 92, 3. II. 1948; 15.

odpov. t. 1042. 94, 10. III. 1948; 13.

Interpelace:

ve věci zrušení platnosti nařízení říšského protektora č. 263/1941,

t. 34. 9, 12. IX. 1946; 8.

odpov. t. 228. 21, 20. XI. 1946; 9.

ve věci t. zv. vitaminové akce ministerstva zdravotnictví,

t. 391. 36, 13. II. 947; 24.

odpov. t. 584. 54, 28. V. 1947; 12.

ve věci návštěvy britských lékařů v Československé republice,

t. 665. 59, 24. VI. 1947; 25.

odpov. (netištěna). 68, 11. IX. 1947; 21.

Dotazy podle § 65 j. ř.

ve věci dodávek léčivých specialit do nemocnic.

83, 25. XI. 1947; 26.

odpov. 26.ISP (příhlásit)