Josef Caňkář

Narozen: v roce 1889

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

CAŇKÁŘ Josef

ČS

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 11.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. inkompat. (náhr.), kult., úst. a zdrav.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o mimořádném přídavku a jednorázové výpomoci státním a někt. jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům státních odpočivných (zaopatřovacích) platů,

t. 797. 70, 16. IX. 1947; 46.

Návrhy pozměňovací:

k t. 1061. 99, 20. III. 1948; 24.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o vyměřování obecní dávky z nájemného a obecních poplatků, vybíraných na podkladě nájemného nebo nájemní hodnoty, na léta 1944 až 1946 (t. 155); mluví též o Sboru národní bezpečnosti.

19, 6. XI. 1946; 9.

o státním rozpočtu pro rok 1947 (t. 260), skup. polit., a o prohlášení min. financí Dr. Dolanského z 22. XI. 1946.

27, 12. XII. 1946; 17.

o zákonu o zatímní úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy a některých jiných osob veřejného práva (t. 293).

32, 20. XII. 1946; 42.

o státním rozpočtu pro rok 1948 (t. 908), skup. polit. a o prohlášení min. financí Dr. Dolanského z 30. X. 1947.

86, 12. XII. 1947; 12.

o zákonu o základní úpravě jednotného školství (školský zákon) (t. 1167).

106, 21. IV. 1948; 25.

Naléhavá interpelace:

ve věci ponechání pokut statutárním městům,

t. 954. 90, 21. I. 1948; 27.

ve věci vydání zákona, kterým se mění a doplňuje dekret presidenta republiky ze dne 21. VI. 1945, č. 12 Sb., o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i nepřátel českého a slovenského národa,

t. 988. 92, 3. II. 1948; 16.

ve věci refundace nákladů, vzniklých statutárními městům výkonem agend pro státní správu,

t. 1013. 94, 10. III. 1948; 10.

Interpelace:

ve věci převzetí t. zv. výkonné obecní policie státem,

t. 102. 13, 2. X. 1946; 26.

odpov. t. 278. 32, 20. XII. 1946; 53.

ve věci decentralisace stavební policie,

t. 103. 13, 2. X. 1946; 26.

odpov. t. 317. 33, 29. I. 1947; 17.

ve věci vázaných vkladů svazků územní samosprávy,

t. 151. 15, 16. X. 1946; 12.

odpov. t. 338. 33, 29. I. 1947; 19.

ve věci vyměřování dávky z majetkového přírůstku a dávky z majetku,

t. 281. 32, 20. XII. 1946; 53.

odpov. t. 420. 38, 5. III. 1947; 22.

ve věci jednacího řádu pro okresní národní výbory, okresní správní komise a jejich složky,

t. 351. 33, 29. I. 1947; 19.

odpov. t. 532. 50, 8. V. 1947; 34.

ve věci použití mužstva STB z Jičína při vyšetřování případu ve Skochovicích, okr. Poděbrady,

t. 385. 35, 12. II. 1947; 14.

odpov. t. 535. 49, 7. V. 1947; 12.

ve věci vydání zákona, kterým se mění a doplňuje dekret presidenta republiky ze dne 21. VI. 1945, č. 12 Sb., o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa,

t. 410. 38, 5. III. 1947; 22.

ve věci nezákonného zatčení přednosty okresního soudu na Mělníku,

t. 467. 44, 28. III. 1947; 18.

odpov. t. 695. 6, 3. VII. 1947; 63.

o finančních důsledcích znárodnění komunálních energetických podniků pro národní výbory,

t. 469. 44, 28. III. 1947; 18.

odpov. (netištěna) 83, 25. XI. 1947; 34.

Dotazy podle § 65 j. ř.

ve věci trvalejší úpravy finančního hospodaření svazků územní samosprávy,

84, 10. XII. 1947; 6.

odpov. 6.ISP (příhlásit)