JUDr. Jaroslav Stránský

Narozen: v roce 1884
Zemřel: v roce 1973

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

STRÁNSKÝ Jaroslav, JUDr.

ČS

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 4.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Jmenován ministrem školství a osvěty 2. VII. 1946.

3, 8. VII. 1946; 10.

Zproštěn úřadu ministra 25. II. 1948.

94, 10. III. 1948; 3.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 9. III. 1948; po něm nastoupila Růžena Skřivanová.

95, 11. III. 1948; 2.ISP (příhlásit)