Jan Plesl

Narozen: v roce 1898

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PLESL Jan

L

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 13.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. bezp., bran., dopr. a inkompat.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o organisaci zemědělců republiky Československé, t. 143.

15, 16. X. 1946; 13.

na vydání zákona, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 3. VII. 1947, č. 139 Sb., o rozdělení pozůstalostí se zemědělskými podniky a o zamezení drobení zemědělské půdy, t. 880.

83, 25. XI. 1947; 33.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. výživy V. Majera a min. zemědělství J. Ďuriše z 11. IX. 1947 o zásobovací situaci.

70, 16. IX. 1947; 15.

o státním rozpočtu pro rok 1948 (t. 908), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 30. X. 1947.

86, 12. XII. 1947; 3.

Naléhavá interpelace:

ve věci rozparcelování, případně propachtování 124.159 ha zemědělské půdy státních statků malozemědělcům k doplnění jejich zemědělské nesoběstačné usedlosti,

t. 102. 94, 10. III. 1948; 10.

Interpelace:

ve věci řádného prozkoumání výrobní zemědělské situace na jižní Moravě, způsobené mimořádným suchem,

t. 33. 9, 12. IX. 1946; 8.

odpov. t. 227. 21, 10. XI. 1946; 9.

v záležitosti zvýšení a urychlení výroby žacích strojů všech druhů,

t. 90. 12, 19. IX. 1946; 13.

odpov. t. 212. 21, 20. XI. 1946; 9.

v záležitosti zrušení povinnosti hlásiti zemědělské pachty (vlád. nař. č. 218/1938 Sb., ve znění vlád. nař. č. 443/1941 Sb.),

t. 91. 12, 19. IX. 1946; 13.

odpov. t. 307. 33, 29. I. 1947; 17.

ve věci přesídlování Charvátů v okrese mikulovském,

t. 135. 15, 16. X. 1946; 12.

odpov. t. 325. 33, 29. I. 1947; 18.

ve věci neuspokojivého přídělu traktorů Zbrojovky pro zemi Moravskoslezskou,

t. 168. 17, 21. X. 1946; 33.

odpov. t. 367. 35, 12. II. 1947; 14.

ve věci provádění dekretu pres. rep. č. 103/45 Sb., pokud se týká znárodnění dobytčího pojištění,

t. 169. 17, 24. X. 1946; 33.

odpov. t. 323. 33, 29. I. 1947; 18.

ve věci poplatků z pálení slivovice v selských nebo družstevních selských pálenicích a ve věci úpravy pálení slivovice vůbec,

t. 171. 17, 24. X. 1946; 33.

odpov. t. 368. 35, 12. II. 1947; 14.

ve věci zvýšení ceny cukrovky pro zemědělce na jižní Moravě,

t. 218. 21, 20. XI. 1946; 9.

odpov. t. 393. 36, 13. II. 1947; 24.

ve věci trhových svazů,

t. 252. 24, 10. XII. 1946; 10.

odpov. t. 371. 35, 12. II. 1947; 14.

ve věci zlevnění pohonných látek pro zemědělské účely,

t. 291. 33, 29. I. 1947; 17.

odpov. t. 519. 48, 6. V. 1947; 11.

ve věci nedostatku sena a slámy na střední a jižní Moravě,

t. 387. 35, 12. II. 1947; 14.

odpov. t. 602. 56, 10. VI. 1947; 80.

Dotazy:

ve věci povolení zvýhodněných tarifů při přepravě sena do krajů postižených katastrofálním suchem z krajů neosídlených v oblasti jihočeské (D 73).

66, 10. VI. 1947; 45.ISP (příhlásit)