Jaroslav Kratochvíl

Narozen: v roce 1911
Zemřel: v roce 1954

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KRATOCHVÍL Jaroslav

L

Nastoupil po resign. Dr Klimkovi Ad.

Slib vykonal 111, 6. V. 1948; 5.ISP (příhlásit)