Vojta Beneš

Narozen: v roce 1878
Zemřel: v roce 1951

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BENEŠ Vojta

SD

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 10.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. kult. a zahr.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 6. III. 1948. Jeho nástupcem se stal František Chovanec.

95, 11. III. 1948; 2.

Návrhy iniciativní:

na vydání osnovy zákona o t. zv. "antidatační doložce", t. 95.

13, 2. X. 1946; 26.

zamítnut. 24, 10. XII. 1946; 11.

na vydání zákona o dalších opatřeních v oblasti filmu, t. 815.

75, 14. X. 1947; 8.

Řeč v rozpravě:

o smlouvě o přátelství, vzájemné pomoci a mírové spolupráci mezi republikou Československou a Federativní lidovou republikou Jugoslavií, podepsané v Bělehradě dne 9. V. 1946 (t. 19).

7, 17. VII. 1946; 9.

o zákonu o organisaci péče o mládež (t. 453).

41, 19. III. 1947: 14.

o prohlášení min. spravedlnosti Dr. P. Drtiny z 29. V. 1947 o činnosti a výsledcích retribučního zákona.

56, 10. VI. 1947; 61.ISP (příhlásit)