JUDr. Ivo Ducháček

Narozen: v roce 1913
Zemřel: v roce 1988

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

DUCHÁČEK Ivo, JUDr.

(L)

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 13.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. inkompat. (náhr.) a zahr.

Zvolen provisorně zapisovatelem ústavodárného Národního shromáždění

1, 18. VI. 1946; 19.

Zvolen definitivně zapisovatelem ústavodárného Národního shromáždění

8, 18. VII. 1946; 8.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o udělování státní novinářské ceny Karla Havlíčka Borovského, t. 20.

7, 17. VII. 1946; 18.

na poskytnutí pomoci obyvatelstvu, zvláště zemědělskému, postiženému živelními pohromami, t. 786.

68, 11. IX. 1947; 20.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1947 (t. 260), skup. polit., a o prohlášení min. financí Dr. Dolanského z 22. XI. 1946.

26, 12. XII. 1946; 10.

o prohlášení min. zahr. věcí J. Masaryka z 20. 3. 1947 o zahraniční situaci.

42, 20. III. 1947; 23.

o smlouvě o přátelství a vzájemné pomoci mezi Československou republikou a republikou Polskou, podepsané ve Varšavě dne 10. III. 1947 (t. 552).

52, 14. V. 1947; 12.

o státním rozpočtu pro rok 1948 (t. 908), skup. polit., a o prohlášení min. financí Dr. Dolanského z 30. X. 1947.

85, 11. XII. 1947; 74.

o Smlouvě o obchodu a plavbě mezi republikou Československou a Svazem sovětských socialistických republik, podepsané i v Moskvě dne 11. XII. 1947 (t. 997); odpovídá také na řeč posl. V. Davida.

93, 4. II. 1948; 27.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. soud tr. v Praze (zločin podle § 2 zák. č. 50/1923 Sb.).

103, 14. IV. 1948; 83.

zpr. t. 1205; zprav. Dr. J. Kokeš; vydán.

110, 5. V. 1948; 22.ISP (příhlásit)