JUDr. Ladislav Hobza

Narozen: v roce 1901

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HOBZA Ladislav, JUDr.

ČS

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 12.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. inic., inkompat., práv. a techn.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o volbě místních a okresních národních výborů, t. 759.

68, 11. IX. 1947; 19.

na vydání zákona o dalších opatřeních v oblasti filmu, t. 815.

75, 14. X. 1947; 8.

na poskytnutí pomoci zemědělcům okresu Velké Meziříčí, postiženým katastrofálním suchem v roce 1947, t. 1006.

94, 10. III. 1948; 11.

na vydání zákona. kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 16. V. 1946, č. 128 Sb., o neplatnosti někt. majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o nárocích z této neplatnosti a z jiných zásahů do majetku vzcházejících, t. 1117. 102, 7. IV. 1948; 40.

Návrhy pozměňovací:

k t. 1109. 101, 25. III. 1948; 15.

k t. 1138. 102, 7. IV. 1948; 16.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 128

(zákon o úpravě některých otázek týkajících se advokacie).

5, 16. X. 1946; 6.

oprava tiskových chyb 8.

práv. výb. zpr. t. 376

(zákon o likvidaci t. zv. vládního vojska, jakož i o umisťování a jiném zaopatření jeho zaměstnanců).

35, 12. II. 1947; 6.

techn. výb. zpr. t. 656

(zákon, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 12. IV. 1946, č. 86 Sb., o stavební obnově).

58, 12. VI. 1947; 3.

práv. výb. zpr. t. 694

(návrh Štětky, Langra, Vičánka, Dr. Štefánika, Hladkého a Dr. Šoltésze na vydání zákona o jednacím řádu ústavodárného Národního shromáždění).

63, 2. VII. 1947; 3.

práv. výb. zpr. t. 744

(zákon o revisi první pozemkové reformy).

66, 10. VII. 1947; 25.

práv. výb. zpr. t. 978

(zákon, kterým se mění a doplňují některé předpisy o poplatcích soudních a za ověření podpisů).

92, 3. II. 1948; 6.

práv. výb. zpr. t. 1045

(zákon o mimořádných opatřeních v oboru ochrany vynálezů).

96, 11. III. 1948; 10.

práv. výb. zpr. t. 1107

(zákon o trestní ochraně proti požárům).

101, 25. III. 1948; 15.

práv. výb. zpr. t. 1178

(ústavní zákon. kterým se prodlužuje lhůta k podání žádosti o udělení státního občanství krajanům vracejícím se do vlasti).

108, 28. IV. 1948; 24.

práv. výb. zpr. t. 1218

(zákon o znárodnění někt. hostinských a výčepnických podniků a ubytovacích zařízení).

110, 5. V. 1948; 10.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se zřizuje Společnost pro obnovu Lidic (t. 71).

10, 13. IX. 1946; 8.

o státním rozpočtu pro rok 1947 (t. 260), skup. polit., a o prohlášení min. financí Dr. Dolanského z 22. XI. 1946.

27, 12. XII. 1946; 49.

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon z 15. V. 1946, č. 136 Sb., o umisťování a jiném zaopatření účastníků národního boje za osvobození (t. 284).

31, 19. XII. 1946; 12.

o prohlášení min. spravedlnosti Dr. P. Drtiny z 29. V. 1947 o činnosti a výsledcích retribučního zákona.

56, 10. VI. 1947; 44.

o státním rozpočtu pro rok 1948 (t. 908), skup. polit., o prohlášení min. financí Dr. Dolanského z 30. X. 1947.

86, 12. XII. 1947; 30.

o zákonu, kterým se vydávají základní ustanovení o zřizování divadel a o divadelní činnosti (divadelní zákon) (t. 1061).

99, 20. III. 1948; 16.

Naléhavá interpelace:

ve věci zastřelení našich vojáků partyzány při pronásledování banderovců v okrese dačickém,

t. 834. 76, 15. X. 1947; 6.

ve věci obvinění krajského soudce JUDra V. Svobody ze Znojma a neobvyklého postupu SB proti němu,

t. 1007. 94, 10. III. 1948; 10.

odpov. t. 1165. 106, 21. IV. 1948; 31.

Interpelace:

ve věci urychleného vrácení pozemkových knih a jiného soudního spisového materiálu odvlečeného do Rakouska,

t. 349. 33, 29. I. 1947; 19.

odpov. t. 449. 41, 19. III. 1947; 52.

ve věci odčinění křivd, způsobených rozdílným přepočítacím kursem Kč na RM,

t. 408. 38, 5. III. 1947; 22.

odpov. t. 600. 54, 28. V. 1947; 12.

ve věci přepisování údajů při oceňovacím řízení v pohraniční oblasti okresu dačického a neodůvodněného veřejného obviňování státních úředníků,

t. 472. 44, 28. III. 1947; 18.

odpov. t. 648. 59, 24. VI. 1947; 24.

Dotazy:

ve věci zrušení okresní kriminální úřadovny v Třebíči (D 234).

94, 10. III. 1948; 11.

odpov. 103, 14. IV. 1948; 82.

Dotazy podle § 65 j. ř.:

ve věci náhrady válečných škod a jejich zálohování.

90, 21. I. 1948; 13.

odpov. 14.ISP (příhlásit)