Antonín Vlach

Narozen: v roce 1899

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

VLACH Antonín

KSČ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 9.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. práv., prům., rozp. a úsp. kom.

Návrhy pozměňovací:

k t. 1217. 110, 5. V. 1948; 16.

Zpravodajem:

živn.-obch. výb. zpr. t. 604.

(zákon, kterým se živnost vulkanisérská prohlašuje za řemeslnou).

56, 10. VI. 1947; 5.

prům. a živn.-obch. výb. zpr. t. 1217

(zákon o znárodnění polygrafických podniků).

110, 5. V. 1948; 6.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1947 (t. 260), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 22. XI. 1946.

28, 13. XII. 1946; 71.

o státním rozpočtu pro rok 1948 (t. 908), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 30. X. 1947.

88, 17. XII. 1947; 50.

o zákonu, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona o přímých daních (t. 1081), a o zákonu o živnostenské dani (t. 1094).

99, 20. III. 1948; 39.ISP (příhlásit)