Jozef Baláž

Narozen: v roce 1905

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BALÁŽ Jozef

SSO, mk

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 5.

Volba verifikována 83, 25. XI. 1947; 3.

Byl členem výb. inkompat. (náhr.), osidl. soc.-pol., soc.-zdrav. a zeměd. Vystoupil z klubu poslanců strany Slovenskej obrody 28. IV. 1948.

110, 5. V. 948; 5.

Návrhy pozměňovací:

k t. 1138. 102, 7. IV. 1948; 16.

Řeč v rozpravě:

o zákonu a péči o přistěhovalce, jakož i o některých jejich přednostních právech (t. 689).

62, 1. VII. 1947; 16.

o zákonu o národním pojištění (t. 1144).

103, 14. IV. 1948; 33.

Interpelace:

vo veci Poliakmi obsadeného územia Spiša a hornej Oravy,

t. 23. 7, 17. VII. 1946; 17.

odpov. t. 364. 35, 12. II. 1947; 14.ISP (příhlásit)