Valentin Matrka

Narozen: v roce 1907
Zemřel: v roce 1980

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MATRKA Valentin

SSO

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 5

Volba verifikována 83, 25. XI. 1947; 3.

Byl členem výb. inkompat., osidl., zásob. a zeměd.

Zvolen provisorně pořadatelem ústavodárného Národního shromáždění.

1, 18. VI. 1946; 20.

Zvolen definitivně pořadatelem ústavodárného Národního shromáždění.

8, 18. VII. 1946; 9.

Věcná poznámka:

za rozpravy o zákonu o úpravě někt. poměrů v průmyslu cukrovarském (t. 749): odpovídá na řeč posl. Gottiera.

67, 11. VII. 1947; 98.ISP (příhlásit)