Jozef Mjartan

Narozen: v roce 1900
Zemřel: v roce 1983

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MJARTAN Jozef

SSO

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 5.

Volba verifikována 54, 28. V. 1947; 9.

Byl členem výb. dopr., inkompat. (náhr.), techn. úsp. kom. (náhr.) a zeměd.

Návrhy doplňovací:

k t. 1187. 108, 28. IV. 1948; 19.

Prohlášení:

za rozpravy o prohlášení min. výživy Majera a min. zemědělství Ďuriše o zásobovací situaci prohlašuje jménem klubu poslanců Demokratickej strany, že klub bude hlasovat pro obě prohlášení; kritisuje politiku ministra zemědělství.

73, 30. IX. 1947; 7.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o pomoci rolníkům při uskutečňování zemědělského výrobního plánu (t. 488).

45, 1. IV. 1947; 15.

o zemědělských předlohách (t. 1067, 1082, 1087, 1088, 1093 a 1095).

100, 21. III. 1948; 26.

o znárodňovacích zákonech. (t. 1186, 1187, 1188, 1190, 1192 a 1193).

107, 27. IV. 1948; 34.

Naléhavá interpelace:

ve věci poskytnutí příspěvku k ceně stonkového lnu ze sklizně 1946,

t. 388. 35, 12. II. 1947; 14.

odpov. t. 436. 38, 5. III. 1947; 23.ISP (příhlásit)