JUDr. Gerard Langer

Narozen: v roce 1900

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

LANGER Gerard, JUDr.

KSČ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 7.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. dopr., dopr.-techn., osidl., práv., soc.-pol., úsp. kom. (náhr.) a úst. práv.

Zpravodajem:

dopr. výb. zpr. t. 204

(zákon o poště [poštovní zákon]).

20, 7. XI. 1946; 5.

soc.-pol. výb. zpr. t. 419

(zákon o někt. zásadách při rozdělování nepřátelského majetku, zkonfiskovaného podle dekretu presidenta republiky ze dne 25. X. 1945, č. 108 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy).

37, 14. II. 1947; 8.

práv. výb. zpr. t. 613

(zákon o opatřeních proti neoprávněnému přechodu státních hranic).

55, 29. V. 1947; 8.

soc.-pol. výb. zpr. t. 920

(zákon o služebním příjmu a mzdě státních a některých jiných veřejných zaměstnanců, povolaných k presenční službě, nebo vojenskému výcviku v některých nástupních termínech).

89, 18. XII. 1947; 45.

práv. výb. zpr. t. 1189

(zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o směnečném poplatku).

108, 28. IV. 1948; 37.

práv. výb. zpr. t. 1223

(zákon o splacení zápůjček zaručených státem podle někt. zákonů o stavebním ruchu a o změně zákona o náhradě podle zákonů o stavebním ruchu).

111, 6. V. 1948; 18.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1947 (t. 260), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 22. XI. 1946.

27, 12. XII. 1946; 123.

Dotazy:

ve věci úpravy právního postavení nemanželských dětí (D 139).

83, 25. XI. 1947; 33.

odpov. 85, 11. XII. 1947; 88.ISP (příhlásit)